Samspelet

Samspelets uppgift som samordningsförbund är att verka för att medborgare får stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Samspelets ägare och medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.

Webbplats i enlighet med WCAG 2.1

I ett spännande samarbete med Samspelet har vi byggt och lanserat en ny webbplats i den senaste WordPress-versionen. Webbplatsen ger målgrupperna information kring verksamheten, vilka insatser som finns och hur de samordnas mellan de inblandade myndigheterna som stöd för den enskilda individen.

Digital service ska vara tillgänglig för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning. Med hänsyn till detta är Samspelets webbplats byggd enligt WCAG 2.1 för tillgänglighet.

Webbplatsen – en källa för inspiration

Samordningsförbundet Samspelet är den gemensamma plattformen för arbetslivsinriktad rehabilitering genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.

Den nya webbplatsen är en viktig plattform som riktar sig till både medborgare och tjänstepersoner där Samspelet presenterar sina olika insatser och hur de kan hjälpa till.

Webbplatsen ska också vara källan för information och inspiration till personer som arbetar inom olika myndigheter som ingår i samarbetet – chefer som medarbetare, politiker, näringsliv och arbetsgivare, ideella organisationer, andra myndigheter, andra förbund samt kommuninvånarna i Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.

Arbetsgivare kan läsa om hur de kan förena affärsnytta med samhällsansvar. Genom samverkan med Samspelet hjälper arbetsgivaren människor in i arbetslivet och det sociala sammanhanget, med en mängd andra positiva effekter. Effekter som kan få företaget eller organisationen att växa.

På webbplatsen publiceras även styrande dokument, styrelsens protokoll samt annan viktig information.

Logotyp för Samspelet

Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare får det stöd och den rehabilitering som fortsatt ger dem möjlighet att försörja sig själva. Förbundet är en egen juridisk person och leds av en styrelse bestående av förtroendevalda och tjänstemän från ovan nämnda parter

Ny Webbplats
Webbutveckling WordPress, Webbdesign, Webbanalys, WordPress Support

Användartester

Webbplatsens användarflöden är framtagna genom användartester av wireframes och en klickbar prototyp i inledningen av projektet. Användartesterna har genomförts med ett urval av Samspelets olika målgrupper med uppgifter som skulle lösas genom besöket på webbplatsen.

Användartesterna genomfördes i olika omgångar med korrigeringar av flödet däremellan för att ett fungerande flöde och navigering på användarnas egna villkor slutligen kunde tas fram.

Plattform

Vi har tagit fram den nya webbplatsen utifrån Samspelets varumärkesprofilering och den är anpassad efter Samspelets behov och önskemål. Lösningen är byggd i WordPress med ett unikt kundanpassat tema för hög snabbhet och säkerhet. Innehållet hanteras med Gutenberg blocks.

Ny webbplats samspelet desktop

Ett proffsigt inlyssnande av våra kommunikationsbehov, tillsammans med stor kompetens, har mynnat ut i Samspelets nya hemsida som vi är mycket nöjda med.

Meta Fredriksson-Monfelt Förbundschef
Logotyp för Samspelet

Hur kan vi hjälpa dig?

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.