Effektiv samarbetsform

Förädling och vidareutveckling av din hemsida

Din webbplats eller digitala lösning kan generera fler affärer för dig! För att lyckas krävs ett fortsatt målmedvetet och strategiskt arbete redan första dagen efter lansering. Med hjälp av förädling och utveckling i kombination med ett nära samarbete kan vi hjälpa dig att lyckas!

Strategiskt förbättringsarbete med täta avstämningar

Vi vill att din satsning på och investering i din webbplats ska ge din verksamhet så mycket nytta som möjligt. Inte bara på kort sikt, utan flera år framåt.

Din webbplats kan generera fler affärer

Hör av dig så berättar vi hur!

Kontakta oss med hjälp av formuläret eller hör av dig till Peter Malmberg direkt:

+46(0) 73 150 95 95

Se lanseringen som din startsignal!

Med din nya webbplats har du lagt en bra grund för din fortsatta digitala närvaro. För att din webbplats ska kunna generera fler affärer krävs det att du är aktiv och gärna steget före. Med hjälp av strategiskt och kontinuerligt arbete kan vi stötta dig och vara din partner längs hela vägen.

Dina verksamhetsmål styr förädling och utveckling
Med våra tjänster och breda kompetens kan vi såväl hantera allt från förvaltning till innehållsarbete:

  • förvaltning
  • support och rådgivning
  • utveckling och förädling
  • systemintegrationer
  • digitala aktiviteter och insatser
  • uppföljning och analys av resultat
  • sökmotoroptimering
  • innehållshantering

Vi bistår självklart såväl med rådgivning som administration och genomförande. I samband med månatliga möten läggs en ny plan med konkretisering av aktiviteter. Vid varje möte följs såväl resultat som budget upp och justeras för att du ska ha full insyn och kontroll över arbetet. Du har full insyn i arbetet och har kontroll över vilka resurser som krävs av dig.

Tack vare täta avstämningar, tydliga deadlines och bra kommunikation i kombination med noggrannhet och engagemang från alla parter lyckades vi skapa en tydlig struktur för den stora mängd information som ryms på webben. Vi kan varmt rekommendera Decision By Heart!

Jessica Johnsson
Chef Marknadskommunikation, SOMAS Instrument AB

Vi har sedan länge sökt en leverantör med helhetsansvar för våra WordPress plattformar. Det fanns redan ett etablerat förtroende för Peter och när dörren öppnades för ett djupare samarbete med Decision By Heart som erbjuder paketerade lösningar, blev samarbetet ett faktum.

Mikael Listam
Partner & CIO, Swedish Film AB

Nära samarbete med en tydlig plan

Din verksamhet har unika förutsättningar som påverkar din målsättning och strategi för att nå dit. Vår verksamhetsnära tjänst inleds alltid med ett uppstartsmöte där vi kartlägger din verksamhets mål och behov. Därefter lägger vi upp en plan för det fortsatta gemensamma arbetet och vilka punkter som är strategiskt viktiga.

Vi lägger upp en plan med aktiviteter och åtgärder som sträcker sig en månad framåt. Efter en månad analyseras resultaten och vi beslutar sedan hur vi justerar planen för att förbättra eller förändra resultaten. Vi genomför sedan de prioriterade aktiviteterna/insatserna, som efter ytterligare en månad analyseras och utvärderas.