Varför är webbcopy och innehåll viktigt?

Det är med hjälp av budskap och beskrivningar som du kan fånga dina besökares intresse. Och behålla det när de väl kommit till din webbplats. Det är texten som ska inge förtroende och förmedla det du erbjuder och står för. Texten och ordvalet är också viktigt ur ett SEO-perspektiv. Det gäller att du använder det språk och de ord som dina besökare använder när de söker efter det du erbjuder.

Vi hjälper dig att planera och sökmotoroptimera innehållet så att du kan förbättra din ranking på relevanta sökord. Vi lyfter fram ditt huvudbudskap, planerar sidstrukturen och hur sidorna på din webb ska förhålla sig till varandra och hur flödet ser ut.

Och inte minst är webbcopy viktig för din konvertering. Det är användaranpassad webbdesign i kombination med dina budskap som leder dina besökare framåt i sin köpresa. Och det är budskapen och informationen som är avgörande för om din besökare vill bli din kund eller inte. Bra innehåll och copy är kort sagt livsnödvändigt för att du ska få fler affärer.

Lär känna dina kunder!

Vi kan inte säga det tillräckligt ofta – att lära känna sina besökare och blivande kunder är grunden till att få din webbplats att generera fler affärer. Därför ser vi alltid till att skriva ur besökarens perspektiv. Det är avgörande för såväl själva webbcopyn som din sökmotoroptimering och sidstruktur. Och inte minst din konvertering!

Vi ger dina besökare svaret – och lösningen på deras problem

Grunden till bra webbcopy och content är förståelse och kunskap om målgruppen och användaren. Därför inleder vi alltid vårt samarbete med en gemensam workshop, där vi går igenom din verksamhet och din målgrupp. Vi gör sedan en sökords- och målgruppsanalys för att sätta oss in i besökarnas situation. Syftet är att få en djupare förståelse för vad dina besökare behöver hjälp med.

När den analysen är klar planerar vi den övergripande strukturen för din webb. Det resulterar i en detaljerad sitemap. Därefter är det dags att ta fram det konkreta innehållet, som ger svar på det besökaren letar efter.