UX- och webbdesign handlar om att besökaren på din webbplats ska få en så positiv upplevelse som möjligt och snabbt få förtroende för dig och ditt erbjudande. Webbdesign handlar därför dels om det visuella uttrycket och dels om att guida besökaren framåt och underlätta aktivitet och engagemang.

Med genomarbetad och anpassad webbdesign hjälper vi dig att:

  • stärka ditt varumärke, din visuella identitet och profil
  • lyfta fram och stärka dina budskap
  • guida och leda dina besökare framåt
  • skapa fler affärer genom att fler besökare blir kunder

Kan webbdesign skapa fler affärer?

Ja, när webbdesignen bidrar till en positiv upplevelse är det större chans att din besökare blir din kund. Men det är så klart inte bara utseendet som påverkar besökarens upplevelse. Det är kombinationen av en massa faktorer som till exempel bakomliggande funktionalitet, innehåll, budskap, navigering och struktur. Sen paketeras och presenteras allt för din besökare med hjälp av UX- och webbdesign.

Första intrycket är avgörande

När en person besöker din webbplats för första gången har du bara några sekunder på dig att skapa förtroende. Det gäller att din webbplats ger det intryck som besökaren förväntar sig, annars kommer personen att lämna din webb på en gång. Och det är det visuella utseendet som är mest avgörande för ett positivt första intryck.

Vi fattar ofta beslut baserat på vår känsla. Den magkänsla som ett första besök på din webbplats ger, är avgörande för om besökaren sedan väljer att köpa en produkt eller inleda ett samarbete.

Designens viktigaste funktion – användarvänlighet och tydlighet

Väljer besökaren att stanna kvar övergår webbdesignen till att fylla andra funktioner. Besökaren ska guidas och ledas framåt för att få svar på sin fråga, köpa en produkt eller komma i kontakt med dig. Med webbdesign formar vi en användarvänlig webb med tydlig struktur och navigering. UX- och webbdesign är också avgörande för konverteringsoptimeringen.

Webbdesign som utgår från dina besökare

Kunskap om dina besökare är a och o för en fungerande UX- och webbdesign som fyller sitt syfte. Ta reda på så mycket som möjligt om dina besökares behov, hur de hittar fram till din webbplats och hur besökarflödet ser ut. Vi kan också hjälpa dig med kundundersökningar eller A/B- och användartester.

Stärk ditt varumärke

Eftersom UX- och webbdesign är så avgörande för din besökares upplevelse, är webbdesignen också viktig för uppfattningen om ditt varumärke. En positiv upplevelse på din webbplats ger i en förlängning också en positiv bild av dig och din verksamhet.

Responsiv webbdesign – en självklarhet

85 % av befolkningen i Sverige använder mobilen för att söka efter information eller köpa något. Och du vet säkert att en stor andel av dina besökare surfar in på din webbplats via mobilen. Att webbdesignen ska fungera oavsett enhet (mobil, desktop eller surfplatta) är därför en självklarhet för oss.