Ny webbplats till Anymotion

Vårt uppdrag omfattade nyckelordsanalys, webbdesign, webbproduktion, innehållshantering och sökmotoroptimering. Efter lanseringen har uppdraget övergått i en förvaltnings- och förädlingsfas med månatligt underhåll & support av WordPress och själva webbplatsen.

Kort om Anymotion

Anymotion är en modern ”one stop shop” för rörlig kommunikation. Vi är experter inom videomarknadsföring dvs hur man använder video – strategiskt och målinriktat – i digitala kanaler.

”Vi arbetar i nära samarbete med dig som partner.
Vi fokuserar på mätbara resultat för att generera affärsnytta för dig och ditt företag. Det gör vi genom att skapa och distribuera värdefullt och relevant videoinnehåll med målet att attrahera, engagera och konvertera dina potentiella kunder”.

”Vi hjälper dig hela vägen från strategi och kartläggning via produktion, distribution och till att slutligen följa upp och mäta utfallet av dina videos.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om den nya webbplatsen till Anymotion eller ta en dialog och samtala om hur vi skulle kunna stötta dig i dina projekt får du gärna höra av dig till oss.

Hör av dig så berättar vi mer.