Ny webbplats till Bright Planet

Vi har tagit fram en webbplats till Bright Planet – konsult som erbjuder tjänster för ett mer hållbart företagande. Bright Planet hade stort behov av att förtydliga och lyfta fram sina tjänster och samtidigt öka engagemanget för hållbarhetsfrågor. Vårt uppdrag omfattade bland annat:

Efter lanseringen har uppdraget övergått i en förvaltnings- och förädlingsfas med månatligt underhåll och support av WordPress och själva webbplatsen.

Uppdrag & Utmaning

Bright Planet agerar på en marknad med flertalet etablerade parter och inom ett område som ofta kan vara svårt att sätta sig in i. Hållbarhetsfrågor kopplat till företagande kan dessutom uppfattas som ännu mer krångligt och det kan vara svårt att se affärsnyttan med att jobba hållbart.

Den största utmaningen var därför att på ett pedagogiskt sett leda besökaren rätt inom och öka förståelsen för hållbarhetsfrågan – från att introducera ämnet som sådant till förståelse för fördelar och nytta med att integrera hållbarhet i den egna verksamheten. Vid sidan om den pedagogiska aspekten var det också viktigt att konkretisera de tjänster som Bright Planet erbjuder.

Lösning

Logisk och pedagogisk struktur

För att leda besökaren rätt inom hållbarhetsfrågan kopplat till företagande delades avsnitten in enligt frågeställningarna:

Tydliga tjänstebeskrivningar

Genom att separera beskrivningen av det stora ämnet hållbarhet från tjänsterna, var det lättare att konkretisera innebörden av tjänsterna och koppla dem till Bright Planets kompetens inom kommunikation och processledning.

Därmed blir det också lättare för besökaren att förstå den konkreta nyttan med Bright Planets erbjudande – såväl på kort som lång sikt – och hur hållbarhetsfrågan kan integreras i den egna verksamheten.

Call to action

Vid varje tjänstebeskrivning gjorde vi det lätt för besökaren att antingen boka en första träff eller kontakta Bright Planet för mer information.

Genomgående på alla sidor finns också en ikon för direktkontakt via mail med Bright Planet.

Kort om Bright Planet

Malin Thorsén – brinner för hållbarhetsfrågor

”Min ambition är att göra hållbarhetsfrågan greppbar, och visa att den är enkel, lönsam och meningsfull att jobba med. Med 25 år erfarenhet av kommunikationsarbete och 10 år inom energibranschen har jag bra insikt om vad som behövs för att göra skillnad.

Genom att kombinera ett strukturerat arbetssätt med kunskap om kommunikation hjälper jag företag och organisationer att mejsla ut tydliga och relevanta aktiviteter inom hållbarhetsområdet och bidra till att skapa affärsnytta, stoltare medarbetare och enklare att attrahera ny arbetskraft.”

Vill du veta mer?

Vi kan stötta dig i allt som rör din webbplats

Om du vill veta mer om den nya webbplatsen till Bright Planet eller ta en dialog och samtala om hur vi skulle kunna stötta dig i dina projekt – hör av dig!

Fyll i formuläret eller ring Peter på:

+46(0) 73 150 95 95
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.