Ny webbplats till EKG Elkonsultgruppen

När vi tog fram en ny webbplats till EKG Elkonsultgruppen vill de att den skulle avspegla verksamhet på ett trovärdigt sätt. Webbplatsen är byggd på plattformen WordPress och i vårt uppdrag ingick bland annat:

Efter lanseringen har uppdraget övergått i en förvaltnings- och förädlingsfas med månatligt underhåll och support av WordPress och själva webbplatsen.

Kort om EKG Elkonsultgruppen

EKG i Karlstad AB bildades 1984 av sex erfarna ingenjörer med ambitionen att tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster inom el- och teleområdet. Konceptet visade sig riktigt, varför personalstyrkan utvidgades i takt med att uppdragsvolymen ökade och idag är EKG Elkonsultgruppen elva medarbetare som står till deras kunders förfogande.

Referens

Med den hjälp Decision By Heart gav oss tycker vi på EKG att vi fått en hemsida som speglar vår verksamhet på ett tydligt, enkelt, lättnavigerat och professionellt sätt.

Vi arbetade tillsammans med ett gemensamt mål med löpande möten och kommunikation. Vi kände hela tiden att vi var delaktiga i processen samtidigt som Decision By Heart drev utvecklingen framåt i linje med den planerade tidplanen.

Christian Nilsson
IT-ansvarig, EKG Elkonsultgruppen

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om webbplatsen till EKG. Eller träffas för att se hur vi skulle kunna stötta dig i dina projekt – hör av dig via formuläret eller kontakta Peter direkt:

+46(0) 73 150 95 95
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.