Ny webbplats till EKG Elkonsultgruppen

Den nya webbplatsen avspeglar EKG Elkonsultgruppens verksamhet och är byggd på WordPress plattformen. Uppdraget omfattade nyckelordsanalys, webbdesign, webbproduktion, innehållshantering och SEO (sökmotoroptimering). Efter lanseringen har uppdraget övergått i en förvaltnings- och förädlingsfas med månatligt underhåll & support av WordPress och själva webbplatsen.

Kort om EKG Elkonsultgruppen

EKG i Karlstad AB bildades 1984 av sex erfarna ingenjörer med ambitionen att tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster inom el- och teleområdet. Konceptet visade sig riktigt, varför personalstyrkan utvidgades i takt med att uppdragsvolymen ökade och idag är EKG Elkonsultgruppen elva medarbetare som står till deras kunders förfogande.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om den nya webbplatsen till EKG eller ta en dialog och samtala om hur vi skulle kunna stötta dig i dina projekt får du gärna höra av dig till oss.

Hör av dig så berättar vi mer.

Med den hjälp Decision By Heart gav oss tycker vi på EKG att vi fått en hemsida som speglar vår verksamhet på ett tydligt, enkelt, lättnavigerat och professionellt sätt.

 

Vi arbetade tillsammans med ett gemensamt mål med löpande möten och kommunikation. Vi kände hela tiden att vi var delaktiga i processen samtidigt som Decision By Heart drev utvecklingen framåt i linje med den planerade tidplanen.

Christian Nilsson
IT-ansvarig, EKG Elkonsultgruppen