Ny webbplats till Karlskoga Isolering

Med en etablerad verksamhet och fortsatt expansion har Karlskoga Isolering och Värmlands Isolering stort behov av en ny och fräsch webbplats som ger en rättvis bild av verksamheten. Utöver fotografering av nya profilbilder bestod vårt uppdrag av

Uppdrag & Utmaning

Ett bolag. Två skilda verksamheter

Karlskoga Isolering och Värmlands Isolering är två skilda verksamheter inom ett och samma bolag. I stort sett erbjuder de samma tjänster, men har specialkompetens inom skilda områden.

En del av utmaningen var därför att lyfta fram båda verksamheternas unikitet samtidigt som den gemensamma kompetensen ska framgå. Samt att det ska vara tydligt för besökaren vilken verksamhet som erbjuder vad. Samt vem man som kund ska kontakta vid förfrågan eller för initialt besök.

Lösning

Tydlighet – ledord genom hela projektet

Tydliga beskrivningar av alla tjänster, tydlig struktur och navigation, tydliga call to action-punkter samt tydlighet i kontaktvägar. Allt för att besökaren snabbt ska få en bra uppfattning om erbjudande och kompetens.

Lösning

Bilder förtydligar erbjudandet

Webbdesignen bygger på nytagna bilder på isoleringsarbeten och genomförda projekt. Bilderna fyller en viktig funktion i att lyfta fram bolagets expertkompetens inom madrassisolering och industriisolering. Med hjälp av bilderna får besökaren snabbt en förståelse för flexibiliteten och applicerbarheten. Det hantverksmässiga arbetet och speciallösningarna kommer är också lättare att framställa i bild än med ord.

Kort om Karlskoga Isolering och Värmlands Isolering

Bolaget är inriktade på energibesparande industriisolering, ventilationsisolering, värme och kyla samt VVS-isolering. Karlskoga Isolering och Värmlands Isolering utför såväl plåtarbeten som tillverkning av madrassisolering för speciallösningar. De har kunder i framför allt mellersta Sverige och är också involverade i projekt i Norge.