Ny webbplats till Real Advice

Real Advice (fastighetsmäklare av kommersiella fastigheter) hörde av sig till oss när de behövde en ny webbplats. Som relativt ny aktör konkurrerar de med andra redan väletablerade mäklare med inarbetad relation till sin målgrupp.

För dem är webben ett viktigt verktyg för att visa upp sin verksamhet och sitt erbjudande, med målet att snabbt inta positionen som en professionell och stark lokal aktör. En ny webbplats till Real Advice var därför viktigt för att kunna stärka företagets varumärkes- och marknadspositionering. I utvecklingen av deras nya webb ingick

Uppdrag & utmaning:

Integration av externt mäklarsystem

För fastighetsmäklare är dina pågående fastighetsuppdrag din absolut största konkurrensfördel. Därför var integrationen av Mspecs Mäklarsystem väldigt viktigt för Real Advice. Det är via Mspecs som alla pågående fastighetsuppdrag publiceras och marknadsförs och där all information om respektive fastighet är samlad.

Lösning:

Stärkt marknadsposition

Även om Real Advice som företag är relativt nystartat, så har de lång erfarenhet inom branschen och kan tack var sitt breda nätverk erbjuda en helhetslösning. Att lyfta och förtydliga totalerbjudandet och innebörden av alla tjänster var därför också en viktig del i vårt uppdrag. Önskemålet var en webb som snabbt inger förtroende och skapar en känsla av exklusivitet och professionalism.

Lösning:

Skräddarsydd objektvisning och affärsstrategiskt innehåll

Med hjälp av en avskalad webbdesign, där de små och genomtänkta detaljerna är avgörande, stärks känslan av exklusivitet. För att ytterligare stärka den lyxiga känslan och för att addera personlighet, tog vi fram profilbilder med Real Advice:s egna lokaler i fokus.

Webbplatsens struktur och innehåll har optimerats för att stärka och lyfta totalerbjudandet. Till grund för optimeringen ligger ett strategiskt och operativt arbete med sökmotoroptimering,  marknads- och konkurrentanalys.

Den skräddarsydda integrationen av Mspecs krävde en hel del handpåläggning och resulterade i en flexibel, tydlig och proffsig lösning.

Mer om Real Advice AB

Real Advice är en rådgivningsfirma och fastighetsförmedlare som drivs av en passion för fastigheter och fastighetsaffärer. Med 20 års erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden har de specialistkompetens inom förmedling av kommersiella fastigheter, hyresförhandling och bostadsrättsombildning. Real Advice vänder sig till dem som ställer höga krav och som förstår värdet av professionell kompetens, kvalificerad rådgivning och ett engagemang utöver det vanliga.