Ny webbplats och digital lösning åt Svensk Glasåtervinning

Svensk Glasåtervinning har Sveriges glasproducenters uppdrag att organisera och genomföra insamling och återvinning av glasförpackningar. När de behövde ett pålitligt och bra verktyg för att administrera och hantera all kunddata, vände de sig till oss för hjälp. I vårt uppdrag ingick framför allt:

Bakgrund:

Svensk Glasåtervinnings utmaning

Alla företag som producerar, tillverkar, importerar eller säljer förpackningar i Sverige har ett ansvar för att förpackningar samlas in och återvinns. Så mycket som över 90 procent av alla glasförpackningar i Sverige återvinns. Varje vardag tas 25 lastbilar med totalt 700 ton glasförpackningar emot på Svensk Glasåtervinnings anläggning.

Allt som levereras måste också redovisas och deklareras hos Svensk Glasåtervinning i deras deklarationsportal. Det är omkring 1350 glasproducenter som kontinuerligt registrerar sina uppgifter.

Integration av flera system

Svensk Glasåtervinnings huvudsakliga behov var därför att få fram ett pålitligt och bra verktyg för att administrera och hantera den stora mängden data som kontinuerligt kommer in.

Vårt uppdrag var att ta fram en lösning som skulle integreras med andra system för kundhantering, främst för att underlätta den interna administrationen av all kundrelaterad data. Hanteringen rör fakturor, uppgifter om varje enskild glasproducent samt glasproducenternas deklarationer av återlämnade glasförpackningar.

Webblösningen avgörande för hela verksamheten

Den nya webblösningen fungerar som Svensk Glasåtervinnings ansikte utåt och är avgörande för hur de som verksamhet uppfattas.

Eftersom de är bäst i världen på att återvinna glas, är det viktigt att besökaren förstår att de är en proffsig verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag. Därför är de beroende av att ha en modern lösning som fungerar i alla led.

Lösning:

Webbutveckling Angular: Avancerade kopplingar och integration mellan flera system

Lösningen består huvudsakligen av två delar, baserade på WordPress, Vue och Angular:

  • adminportal (för den interna administrationen och kundhanteringen)
  • deklarationsportal (för nyregistrering av producenter samt inlämning av glasdeklarationer)

Många fördelar för kunden och för den interna hanteringen

De tre främsta fördelarna för Svensk Glasåtervinnings verksamhet är:

  1. Det är enkelt för avtalskunderna att deklarera och lämna in sina uppgifter. Lösningen fyller där en viktig funktion i att Svensk Glasåtervinning upplevs som en professionell verksamhet.
  2. Den interna administrationen underlättas och personalen kan ha fullt fokus på kunderna (istället för att lägga ner tid på att få en lösning att fungera). Tack vare integrationen mot ekonomisystemet Hogia förenklas hanteringen ytterligare.
  3. Stabil lösning som garanterar att ingen information eller data går förlorad.

Lösning

Stabil digital plattform för ökad effektivitet

Deklarationsportalen och adminportalen är utvecklade för att underlätta vardagen för både Svensk Glasåtervinnings avtalskunder och för den egna personalen. För de glasproducenter som är avtalskunder gör deklarationsportalen det lättare för dem att deklarera mängden glasförpackningar som lämnats för återvinning – lösningen gör det helt enkelt lätt för dem att göra rätt.

Adminportalen underlättar den interna administrationen och hanteringen av avgifter samt redovisningen av återvunna glasförpackningar. Tack vare den förenklade administrationen och kopplingen till Hogia (som gör att alla uppdateringar går direkt in i Hogia) kan Svensk Glasåtervinning nu fokusera på kunderna och det de gör. Det är en stor fördel för dem att slippa fokusera på att kontrollera så att systemet fungerar.

Vill du veta mer?

Din webbplats kan generera fler affärer!

Vi berättar gärna mer om den digitala lösningen som vi tagit fram åt Svensk Glasåtervinning. Eller tar en dialog kring hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss via formuläret eller hör av dig till Peter direkt:

+46(0) 73 150 95 95
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.