Beomat – WooCommerce webshop för lerduvekastare

Beomat tog fram sin första prototyp till lerduvekastare på 1960-talet och har sedan dess etablerat sig som en kvalitetsleverantör på såväl den svenska som den internationella marknaden. För att lyfta sitt varumärke och stärka sin position, var de i behov av en ny webbplats. Vi fick därför i uppdrag att ta fram en ny webblösning i form av en WooCommerce webshop, där vi stöttade Beomat med:

  • webbdesign
  • konfiguration av WooCommerce
  • översättning med hjälp av WPML

Uppdrag & utmaning – WooCommerce-webshop och två språkversioner

Beomats främsta målsättning med sin nya webbplats och WooCommerce webshop är att nå ut till en större marknad och öka sin försäljning på den svenska och internationella marknaden. Önskemålet var därför en webblösning som utseende- och funktionsmässigt signalerar förtroende och kvalitet. Användarvänlighet och tydlighet var också viktigt; sortimentet måste lyftas fram på ett tydligt, proffsigt och lättöverskådligt sätt.

Eftersom Beomats ambition är att de ska vara aktiva och vårda dialogen med sina kunder och besökare på webbplatsen och i sociala medier (Facebook och Instagram), efterfrågade de en lättadministrerad lösning som underlättar hantering och spridning av innehåll på hemsidan.

Lösning – varumärkesstärkande webshop med tydlig produktexponering

Med en webbdesign som tydligt signalerar jakt- och sportskytte, bekräftas besökarens förväntningar på några få sekunder. Letar du efter lerduvekastare inser du på en gång att du kommit rätt.

För en tydlig struktur och produktpresentation valde vi att använda WooCommerce för webshopen. Det gör det enkelt för Beomat att administrera all produktinformation och produkterna visas upp med en logisk och tydlig struktur.

För att inspirera sina besökare och hålla kunddialogen levande består webshopen också av en blogg. Bloggdelen underlättar spridning av varumärkesstärkande innehåll i Beomats andra kanaler, som till exempel Instagram och Facebook.

woocommerce webshop - bild på startsida beomat.se

Mer om Beomat

Beomat tog fram sin första prototyp till lerduvekastare på 1960-talet och har sedan 1980-talet levererat kastare till en internationell marknad. Idag har de sitt kontor och sin produktion i Karlstad. Via distributörer i bland annat USA och Tyskland når de en internationell marknad.

Beomats lerduvekastare används bland annat på sportingbanor och konferensanläggningar. Målgruppen är framför allt jägare, fritidsskyttar, sportskyttar och tävlingsskyttar. I produktsortimentet hittar du bland annat modeller för trap-, skeet- och sportingskytte.

Skyttarnas val för kvalitet och tillförlitlighet!