Integritetspolicy & Cookies

Decision By Heart värnar om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder eventuell personlig information samt dina rättigheter utifrån dataskyddslagen.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse genom att exempelvis samla in statistik om hur vår webbplats används. 

Cookies

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som till exempel IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som direkt kan hänföras till dig som person. Decision By Heart kan därför inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbplatsen. Cookies används av de flesta webbplatser och är ofta en förutsättning för att en webbplats ska fungera.

Förstaparts- och tredjepartscookies

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webbläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (så kallad förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (så kallad tredjepartscookie).

Sessionscookies och varaktiga cookies

Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionscookie är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av webbplatsen och underlättar på så vis din navigering på webbplatsen för att exempelvis hålla reda på vilket språk du har valt. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbplats kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken. Cookies gör att din webbläsare kommer ihåg din registrering även nästa gång.

Decision By Heart använder sig av såväl sessionscookies som varaktiga cookies på vår webbplats. Båda typerna av cookies behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig. Decision By Heart använder sig vidare av tredjepartscookies från Google Analytics i syfte att förbättra din upplevelse av besöket.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Decision By Hearts webbplats lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på vår webbplats upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Hantering av personuppgifter

Decision By Heart vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. All behandling av personuppgifter inom Decision By Heart sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

  • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
  • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av Decision By Heart verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, till exempel prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta Decision By Heart enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta Decision By Heart eller vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länk klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev samt annan information och marknadsföring som skickas via e-post från Decision By Heart.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter genom att kontakta Decision By Heart enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas eller raderas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta Decision By Heart.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Decision By Heart behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Kontakta oss för mer information om kring vår hantering av dina personuppgifter:
peter@decisionbyheart.com

Cookies (deklaration från Cookiebot)