100 besök ger dig 3 leads

Vad är en rimlig konverteringsgrad? Vad ska jag göra för att öka den? Idag går vi igenom hur du kan tänka kring din webbtrafik och konverteringsgrad.

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

Oavsett vilka mål du har med din webbplats kan vi generalisera och säga att ju fler besökare du har- desto fler möjligheter till leads får du som är målet i detta exempel. Låter det rimligt? På så vis står antalet besök i relation till det antal leads som din webbplats genererar.

Jag räknar med att dina besökare är inom din målgrupp, dvs förväntas vara intresserade av vad du erbjuder och säljer. De har ju ändå hittat till din webbplats av någon anledning så ett visst intresse finns.

Resonemanget bygger också på att din webbplats presenterar information och erbjudanden på ett sådant sätt att besökarna kan omvandlas till dina mål d.v.s. konverteras i det här fallet till leads (Det finns naturligtvis andra mål som anmälningar till nyhetsbrev eller event, bokningar eller köp av produkter och tjänster som du kan relatera till istället).

Är din webbplats dålig bara för att du får för få leads?

Bara för att din webbplats genererar för lite leads behöver det inte betyda att din webbplats är dålig på att konvertera, dvs omvandla besökare till leads. Det kan helt enkelt vara så att du har för lite besökare på din webbplats.

Tumregel – 100 besökare ger dig 3 leads

Konverteringsgraden kan ses som ett mått på hur många av dina besökare som genom en aktiv handling, resulterar i att ditt omvandlingsmål uppfylls (Googles definition). I det här exemplet är ditt omvandlingsmål att webbplatsen skall generera ett visst antal leads.

Konverteringsgraden varierar beroende på en mängd faktorer, men i det här exemplet räknar vi med en konverteringsgrad på 3% (vilket är en siffra som jag tolkar som representativ generellt).

Det innebär att du behöver 100 unika besökare på webbplatsen för att det skall ge dig 3 leads, dvs tumregeln- 100 besökare ger dig 3 leads. (I det här exemplet pratar jag om webbplatsens konvertering som helhet och inte separata landningssidor, webbsidor, del- och microkonverteringar).

Heads up

Resonemanget är en generalisering men ger en ”heads up” på hur många besökare din webbplats behöver ha (kritisk mängd) för att nå ett visst antal leads. Vill du att din webbplats skall ge dig 9 leads en månad får du skapa aktiviteter som genererar minst 300 unika besökare just den månaden.

Om du däremot har rätt besöksantal men inte når antalet leads enligt den förenklade beräkningen, är webbplatsen för dålig på att omvandla besökare till leads och måste då förbättras genom s.k. konverteringsoptimering.

Börja i den här änden

Sätt ett mål för hur många leads din webbplats skall generera. Ta reda på (via Google Analytics) hur många besökare du har under en viss period och ställ det i relation till det antal leads webbplatsen har genererat under samma period. Bra eller dåligt? Du får i alla fall reda på var du står.

Om du har målet att din webbplats skall generera 9 leads per månad och det visar sig att du snittar på 100 unika besökare, behöver du satsa på aktiviteter som höjer antal unika besökare till minst 300 för att få ut 9 leads.

Om du däremot redan har minst 300 unika besökare men ändå når färre leads än 9, skulle jag rekommendera dig att satsa på att förbättra webbplatsen så att den blir bättre på att omvandla befintliga besökare till leads genom s.k. konverteringsoptimering.

Att jobba med båda aktiviteterna kontinuerligt är helt rätt väg att gå.

SEO och CRO i kombination är en riktigt bra väg till fler affärer via webben. Vi hjälper gärna till med båda!

Vill du ha bättre konvertering på din webb?