CRO

Förvandla besökare till kunder med CRO

Vill du omvandla fler av dina webbplatsbesökare till kunder? Vi förstår dina utmaningar och har därför utformat vårt erbjudande inom CRO (Conversion Rate Optimization) specifikt för att möta dina behov och hjälpa dig att öka konverteringsgraden på din webbplats. Genom att fokusera på fyra huvudsakliga aktiviteter, som är avgörande för att optimera din webbplats, kan vi maximera dina möjligheter till fler konverteringar och affärer.

Vårt mål är att skapa en effektiv och skräddarsydd lösning som leder till långsiktig framgång för ditt företag.

Så hjälper vi dig

Dataanalys och insikter

För att kunna optimera din webbplats effektivt börjar processen med en omfattande dataanalys. Genom att analysera besöksdata och användarbeteenden identifieras flaskhalsar och möjligheter. Avancerade verktyg används för att få djupa insikter om hur dina besökare interagerar med din webbplats, vilket hjälper till att förstå deras behov och preferenser. Denna insiktsdrivna strategi lägger grunden för alla optimeringsaktiviteter och säkerställer att välgrundade beslut fattas.

Dataanalysen inkluderar också konkurrentjämförelser för att förstå hur din webbplats presterar relativt sett. Med dessa insikter kan specifika mål sättas för varje optimeringsinsats, vilket gör hela processen mer effektiv och riktad.

Användarupplevelse (UX) design

Efter att nyckelområden har identifierats genom dataanalys, fokuserar nästa steg på att förbättra användarupplevelsen. En intuitiv och engagerande design skapas som leder besökarna genom köpresan utan friktion. Genom att förbättra layout, navigering och innehåll säkerställs att varje element på din webbplats bidrar till att öka konverteringar. Dessutom anpassas designen för att vara mobilvänlig och lättillgänglig, vilket ytterligare förstärker användarens upplevelse.

Varje designförbättring testas noggrant för att säkerställa att den möter användarnas förväntningar och affärsmålen. Genom att implementera interaktiva element och personliga rekommendationer kan användarens engagemang och tid på webbplatsen öka markant.

A/B testning och experimentering

För att säkerställa att designändringar och hypoteser leder till faktiska förbättringar genomförs rigorösa A/B-tester. Genom att testa olika varianter av din webbplats kan det exakt mätas vad som fungerar bäst för din målgrupp. Denna iterativa process hjälper till att ständigt optimera och finjustera för bästa möjliga resultat. Testresultaten analyseras noggrant och de mest effektiva lösningarna implementeras för att maximera din konverteringsgrad.

Vi testar också flera element samtidigt, såsom rubriker, bilder och knappar, för att upptäcka de bästa kombinationerna som ger högst konverteringsgrad. Genom att använda resultat från användartester och feedback kan ytterligare insikter införlivas i optimeringsstrategierna för ännu bättre prestanda.

Löpande optimering och uppföljning

CRO är en pågående process, och kontinuerlig optimering baserat på insamlade data och testresultat följs upp. Prestandan övervakas, strategier anpassas och nya förbättringar implementeras för att säkerställa att din konverteringsgrad ständigt ökar. Målet är att skapa en dynamisk och responsiv webbplats som anpassar sig efter förändrade användarbehov och marknadstrender. Genom regelbundna rapporter och analyser hålls du informerad om framstegen och nya möjligheter identifieras för ytterligare förbättringar.

Dessutom genomförs regelbundna kundundersökningar för att få direkt feedback från användarna och justera strategierna därefter. Löpande utbildning av ditt team och anpassning av strategier säkerställer att optimeringsarbetet håller sig aktuellt och effektivt över tid.

Genom att integrera dessa fyra aktiviteter skapas en effektiv process som hjälper dig att omvandla fler besökare till lojala kunder. Låt potentialen på din webbplats maximeras och affärsframgången ökas.

Kontakta oss idag för att komma igång!

Hjälpen är nära

Ta kontakt via kontaktuppgifterna här, boka ett möte eller använd formuläret

+46 73 150 95 95

peter@decisionbyheart.com

Boka möte

Kontakt

Ett formulär för kontakt

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kunden har aldrig fel, eller hur?

”När vi stod inför att göra om vår webbplats från grunden valde vi att ta hjälp av Decision by Heart, som gjorde ett mycket professionellt intryck redan från start. Under processens gång har vi blivit involverade i varje steg, med regelbundna avstämningar och en tydlig plan framåt. Alla i teamet har varit lyhörda för våra önskemål, hittat smarta lösningar och kommit med många bra tankar och idéer. Resultatet är en modern, välkomnande och användarvänlig webbplats som informerar och inspirerar våra besökare. Det är en webbplats som speglar det vi står för och som vi kan vara stolta över!”

Jenny Edvardsson

Marknad & kommunikation