Fokusera på användarupplevelsen – vinn över dina konkurrenter!

Webbdesign är lika mycket användarupplevelse som det är utseende. När du fokuserar på att skapa en enkel och tilltalande upplevelse – kan du vinna över konkurrenterna!

besökarens upplevelse

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

Så kan UX-design stärka ditt erbjudande

Webbdesign och UX-design – vad är skillnaden?

User Experience (UX)-design handlar också om utseende, men med ett tydligare fokus på användbarhet, användarvänlighet och användarupplevelsen. Grunden för UX-design är därför en djup förståelse för och kunskap om användarens beteende, behov och mål med sitt besök på din webbplats.

Detaljerna är viktiga – helheten är viktigast!

UX-design handlar om besökarens och användarens upplevelse av din webbplats. Och saker som struktur, flöden, interaktion, laddningstid, funktioner och bakomliggande teknik påverkar helhetsupplevelsen.

Vår uppgift är att ta hänsyn till alla aspekter och utforma dem på ett sätt som skapar den mest positiva användarupplevelsen. Det handlar om allt från att de grundläggande funktionerna ska fungera utan problem till att menyer och flöden är designade och genomtänkta ur ett användarperspektiv.

Vi skapar ett besökar- och användarflöde som är designat och optimerat för såväl besökaren som dina affärsmål.

Du har mycket att vinna på ett ökat användarperspektiv, eftersom det stärker ditt erbjudande och din affär på så många sätt. Här tar vi upp 3 av alla de saker som påverkas:

  • din kundrelation
  • din konkurrenskraft
  • kundens köpresa

1. Stärkt kundrelation

Nöjda kunder som delar med sig av sina positiva upplevelser och omdömen är en av de bästa försäljnings- och marknadsföringskanalerna. Och med hjälp av genomtänkt UX-design kan du nå dit!

Med hjälp av UX- och webbdesign som möter din besökares behov kan du bjuda på en positiv upplevelse av både din verksamhet och det du erbjuder. Men för att upplevelsen ska bli så positiv som möjligt måste du veta vem du designar för. Och dessutom verkligen fokusera på det.

Lär känna dina kunder och dina besökare. Hur tänker och agerar de inför och i samband med ett köp? Titta lite extra på varför de till exempel inte avslutar ett köp eller vad det är som avgör vilka beslut de fattar.

Vi hjälper dig att genomföra till exempel kundintervjuer och användartester för att analysera flöden och beteenden. Med hjälp av de svar analysen ger oss kan vi sedan ta fram förslag på smidigare flöden, som ger en bättre upplevelse av din webbplats.

Med en positiv upplevelse genom hela sin köpresa – från första kontakt via telefonsamtal, personlig kontakt eller besök på webbplatsen fram till ett köp och återkommande besök – är det större sannolikhet att en besökare blir en lojal kund som talar gott om dig och blir din ambassadör.

Just därför är ett ökat användarfokus och UX-design avgörande för att du ska kunna skapa fler affärer!

2. Stärkt konkurrenskraft

En grundläggande förutsättning för att du ska lyckas locka till dig nya kunder är ett bra erbjudande. Dina produkter eller tjänster måste motsvara dina kunders förväntningar och behov. Det är också till fördel om du löser ett specifikt problem som dina kunder har.

Men du har många konkurrenter som erbjuder identiska eller likvärdiga produkter och därför är det svårt att konkurrera med enbart erbjudandet, pris eller tillgänglighet. Dina kunder kan lika gärna gå till dina konkurrenter, eller hur?

Men vad är då egentligen anledningen till att dina kunder väljer ditt erbjudande framför dina konkurrenters? Vad är din konkurrensfördel – ur kundens perspektiv?

Prioritera dina kunders upplevelse!

I dagens digitala värld är det kunden som har makten över kommunikation. Och det är dina kunder som styr hur er dialog och kontakt ska se ut och vad den ska innehålla. Du kan inte längre fylla ditt varumärke med värde genom enbart välformulerade och kontrollerade budskap.

Du har inte längre full kontroll över varje steg i kommunikationsprocessen med flöden i olika kanaler och enheter. Därför kan du inte fullt ut styra hur ditt varumärke uppfattas. Det ligger till stor del i dina kunders och dina besökares händer.

Genom att utgå från besökarens förutsättningar, beteende och behov kan du påverka besökarens upplevelse och därmed fylla upplevelsen med de värden som du vill förknippas med.

UX-design kan bidra till din viktigaste konkurrensfördel

Det är med hjälp av dina kunders och dina besökares upplevelse som du kan skapa ett riktigt starkt varumärke, som gör att du kan förflytta dig till den position du vill ha på marknaden. Vår uppgift är att fokusera på upplevelsen av din digitala närvaro.

Din uppgift är att tänka på allt som kan påverka kundens totalupplevelsen av dig och ditt varumärke. Din kundsupport via telefon, dina epost-meddelanden, kundmöten och bemötande i butik är bara några exempel.

Tänk också på att din UX-design kan upplevas olika beroende på vilken enhet som dina besökare använder (mobil, surfplatta eller dator). Därför är det viktigt att analysera och visualisera kundens upplevelse i olika situationer, sammanhang och i olika syften.

3. Optimerad köpresa

På ett sätt är slutmålet med UX-design en positiv användarupplevelse. Men i ett längre perspektiv tror vi ändå att ditt mål är att fler av dina besökare ska bli kunder.

Och att du vill skapa fler affärer. Ur det perspektivet är kundens upplevelse under sin köpresa viktig och UX-designen avgörande för att optimera och underlätta hela resan.

Snabb eller långsam webb – vad har det med UX-design att göra?

Du har säkert varit med om att din webbplats legat nere på grund av problem med din server. Och du upplevde säkert att det skadade ditt varumärke och att du riskerade att förlora kunder? Då kan vi trösta dig med att dina kunder troligtvis inte upplevde det lika negativt som du själv gjorde.

Det visar sig faktiskt att en långsam webbplats med lång laddningstid skapar en betydligt sämre upplevelse, och att det skadar ditt varumärke mer än om din server skulle ligga nere.

Därför är en av utmaningarna med en genomtänkt UX-design att skapa en tilltalande och snabb webbplats, som är optimerad för dina användare. Det är det som är kärnan i UX-design; att skapa ett tilltalande och snyggt utseende som är anpassat efter användarens beteende och som underlättar resan på din webbplats.

Funktioner och flöden ska vara kombinerade och uppbyggda på ett sätt som gör dina kunders köpresa så smidig och enkel som möjligt. Och då är långa laddningstider, otydligt eller svårläst innehåll och otydliga cta- och konverterings-punkter saker som gör köpresan långsam, vilket resulterar i en sämre upplevelse.

Med genomtänkt UX-design ökar din konverteringsgrad

Med hjälp av UX-design och en webbplats som är anpassad för användaren kan du uppnå ökad konvertering. Genom att ta hänsyn till dina kunders köpresa kan du optimera varje steg i köpprocessen och anpassa flöden så att de sker så smidigt som möjligt.

Ett sätt att nå dit är att kombinera ett ökat fokus på dina besökare med dina egna affärsmål och målsättning med din webbplats. Vi hjälper dig sedan att ta fram tydliga mål som vi gör mätbara. Målen kan röra antal besökare, ökad konvertering eller försäljning, antalet leads eller lägre bounce rate, osv.

Efter att vi formulerat och gjort dina mål mätbara, är nästa steg att kontinuerligt mäta och analysera dem för att lära oss så mycket som möjligt om besökarens beteende. Med analysens hjälp får vi reda på hur din webbplats levererar i förhållande till dina användares förväntningar.

Vi förändrar och justerar sedan funktioner, webbdesign och flöden ur ett UX-perspektiv för att skapa en så positiv användarupplevelse som möjligt. Och det leder i sin tur till ökad konvertering!

Grunden är att lära känna din målgrupp!

Vi berättar gärna mer om hur du med hjälp av att analysera köpprocesser eller A/B-tester, djupintervjuer eller kundenkäter kan ovärderlig information om dina kunder.

Behöver du en ny webbdesign?