Att skriva för webben – 7 konkreta tips

Idag får du 7 konkreta tips för att skriva för webben på ett sätt som engagerar och konverterar.

Att skriva för webben

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

Att skriva för webben – 7 konkreta tips

När du skriver texter som ska publiceras på webben finns det många saker att ta hänsyn till. En del är att anpassa text och innehåll så att det matchar dina besökares beteende.

För du vet väl att du bara har några sekunder på dig – närmare bestämt ca 2,5 sekunder – att fånga besökarens intresse och vilja att läsa vidare? Därför ska du ta med det viktigaste allra först! Var tydlig, formulera dig kort och intressant så att din besökare snabbt förstår.

Våra 7 bästa tips – att skriva för webben

Det finns några tumregler som är bra att förhålla sig när det gäller det konkreta innehållet med texter och budskap. Här är 7 bra saker att tänka på:

  1. bestäm huvudbudskapet och den röda tråden
  2. börja med det viktigaste
  3. använd informativa punktlistor
  4. använd många genomtänkta mellanrubriker
  5. undvik långa meningar
  6. undvik långa stycken
  7. var tydlig med vad du vill att besökaren ska göra efter att ha läst texten

Budskap som förbättrar dina sökresultat – och ger besökaren rätt svar

Det du skriver på din webbplats måste stämma överens med det som din besökare letar efter. Eller behöver svar på. Utgå därför alltid från dina besökare! Försök att inte fokusera på vad du själv tycker är viktigt att förmedla. Lösningen är istället att ta fram innehåll som besökaren letar efter och behöver för att bli intresserad av det du erbjuder.

Att skriva ur besökarens perspektiv är avgörande för hur du lägger upp din webbcopy, sökmotoroptimering, sidstruktur och hur du formulerar dina budskap. Dessutom är det väldigt viktigt för din konvertering!

Kort och kärnfullt

Genom att börja med det viktigaste först och sedan fylla på med mer beskrivande text, blir det lätt för besökaren att snabbt se om texten ger svar på det man söker efter. Och det blir också lättare för dig att strukturera upp texten och hålla dig till huvudbudskapet och det du vill förmedla.

Ta hänsyn till läsarens beteende – hjälp läsaren att få en överblick

Det är också viktigt att tänka på att din besökare inte läser din text från början till slut. I genomsnitt läser vi bara en fjärdedel av allt innehåll. Ett vanligt beteende är att först läsa ingressen eller huvudrubriken för att sedan snabbt skumma igenom texten.

Först därefter gör vi djupdykningar för att få mer information. Därför är mellanrubriker så viktiga! Använd mellanrubrikerna för att guida din läsare så att det blir lätt att förstå vad texten handlar om. Det här är viktigt – även ur ett SEO-perspektiv – så lägg gärna lite extra tid här.

Vad händer sen?

För att få verklig nytta av det du skriver bör du veta vad du vill att din besökare ska göra. Är din text en rent informativ och upplysande text? Eller vill du att dina besökare ska fylla i ett kontaktformulär eller fatta ett köpbeslut?

För att du ska få besökaren att göra det du vill är kunskap om hur flödet ser ut på din webbplats otroligt viktigt. Vet du vilka sidor som lockar till läsning och vilka sidor som har hög konvertering?

Ju mer du vet om dina besökares beteende och varför de beter sig på ett visst sätt, desto bättre kan du anpassa ditt innehåll och dina texter för att få det önskade beteende som du vill.

Vill du ha bättre konvertering på din webb?