Bygga hemsida för fler affärer

Idag tar vi inspiration av barnens metodik för att förstå något nytt på djupet. Även när det gäller att få fler affärer via webben!

hemsida för fler affärer

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

I min inledning (efter att jag presenterat mig) har jag lite kort beskrivit att vårt mål är att bygga eller förbättra hemsidor för att öka möjligheterna att generera fler affärer.

Efter inledning brukar jag fråga hur tankarna går när det gäller en målsättning med att bygga en hemsida för fler affärer. Jag har också frågat hur bra deras egen hemsida  är på att generera affärer. (När jag skriver hemsida i denna artikel menar jag webbplats).

Nej, vi säljer inte så!

Vår hemsida är bara ett skyltfönster på nätet!

Generellt sett saknas det tydliga svar på vad hemsidan har som mål att leverera och därmed också hemsidans förmåga att göra just detta. De mest intressanta svaren och synen på sin hemsida är;

”Nej, vi säljer inte så. Vår hemsida är bara ett skyltfönster på nätet! E-handlare kan jag förstå att de säljer via nätet, men inte vi!”

Utan att gå för långt i diskussionen under samtalet har jag funderat en hel del i efterhand på svaren och hur man skulle kunna utforma en dialog, för att gå till botten och tydliggöra det faktiska syftet och målet med hemsidan på ett enkelt sätt. Vad är enklare än att använda barnens välkända frågemetodik?

Ställ frågan ”varför” minst 5 gånger

Genom att utsätta dig själv för barnens intensiva frågemetodik (som du säkert har fått känna på tidigare) och svara på frågan ”varför” minst 5 gånger, kommer du betydligt närmare ditt egentliga syfte och mål med din hemsida.

Varför har du en hemsida?

Jag använder den som ett skyltfönster på nätet.

Varför använder du hemsidan som ett skyltfönster på nätet?

För att jag vill visa att jag finns och visa upp mina produkter och tjänster. Visa att vi är ett professionellt företag.

Varför vill du visa att du finns, visa upp dina produkter och tjänster och att ni är ett professionellt företag?

För att besökare (presumtiva kunder) skall kunna hitta till mig, få förtroende och bli intresserade av mina produkter och tjänster.

Varför vill du att besökarna skall hitta till dig och bli intresserade av dina produkter och tjänster.

För att jag vill att kunderna skall bli så intresserade att de vill kontakta mig.

Varför vill du att besökarna skall bli så intresserade att de vill kontakta dig?

För att jag vill att de skall köpa mina produkter och tjänster.

Varför vill du att de skall köpa dina produkter och tjänster?

För att jag måste göra fler affärer!

Varför måste du göra fler affärer?

För (offensiva svaret) att vi skall kunna öka vår konkurrenskraft, genomföra nödvändiga satsningar för att nå våra visioner och mål. Men; svaret skulle lika gärna kunna vara (defensivt) i stil med att vi behöver göra fler affärer för att överleva och slippa säga upp våra medarbetare och avveckla verksamheten.

7,10 eller fler frågor för att komma fram till svaret

Ibland kan du behöva 7, 10 eller fler frågor, men du kommer med stor sannolikhet landa i samma svar (slutdestinationen) på varför du har en hemsida som de flesta andra.

Testa dig själv!

Varför har du en hemsida?

Genomför motsvarande runda med frågor och svar enligt barnens intensiva frågemetodik som exemplet ovan. Så, varför har du en hemsida?

Har du en hemsida som inte matchar dina mål?