Core web vitals och hur det påverkar din SEO

Vad är Core web vitals och hur påverkar det din organiska trafik? Core web vitals är något Google införde under maj 2020 och är ett slags instrument för att mäta hur bra en sida mår med syfte att garantera en bra användarupplevelse.

Core web vitals

Skriven av:

Author Image
Olle Elfgren
Copywriter

Publicerad:

Core web vitals mäter utifrån tre aspekter:

  • LCP (largest contenful paint)
  • FID (first input delay)
  • CLS (cumulative layout shift)

LCP (largest contenful paint)

Handlar kort och gott om hur lång tid det tar för sidan att ladda sitt väsentligaste innehåll. Ju kortare desto bättre. Det här mäts per enskild webbsida och inte din webbplats som helhet. Detta eftersom det varierar från sida till sida, ibland kan en bild vara en sidas viktigaste element medan de på andra bara är en simpel h2-rubrik.

För att få en så kallad bra LCP-score får det max ta 2,5 sekunder att ladda innehållet, och är mycket viktigt att ha i åtanke. Det är sedan gammalt att en av de viktigaste åtgärderna för att minska sin bounce rate är att se över/minska laddtiderna.

FID (first input delay)

Tiden det tar från det att en besökare interagerar med sidan (trycker på en knapp) till det att den ger respons. FID-score bör vara under 100 millisekunder och om det är över 300 kommer det vara skadligt för din SEO.

Ett sätt för att minska tiden är att ta bort all tredjepartskod och oanvända spårningsstjänster. De påverkar mycket och saktar ofta ner sidan – om än i olika utsträckning.

CLS (cumulative layout shift)

Mäter hur många oväntade förändringar som sker i sidans layout i steget mellan laddar och klar. Alla har vi upplevt när en knapp flyttar sig precis när vi klickat och att vi då istället hamnar på fel ställe. Sannerligen inget användare uppskattar. Om detta inträffar har du en hög CLS-score, ju lägre desto bättre alltså.

Är core web vitals en rankningssignal?

Till en början spekulerades det i huruvida det bara var en så kallad “tie-breaker”, alltså något som avgör om allt annat är likvärdigt. Men Google har själva bekräftat att det är en rankningssignal. Däremot har de också sagt att det inte ersätter relevans.

Alltså om sida x har bättre core web vitals-poäng än sida y, men sida y är mer relevant för sökningen kan sida y fortfarande hamna högre upp.

Är core web vitals viktigt?

Google har infört detta eftersom de vill kunna säkerställa en bra resa för användaren. Om sökmotorn serverar dig dåliga resultat kommer du också tappa förtroendet för dem, vilket Google inte vill. De vill behålla dig på sin plattform.

För dig med en webbplats är det viktigt att ta hänsyn till core web vitals likväl de andra rankningssignalerna. Du skulle väl aldrig strunta i dem och det ska du heller inte göra med den här.

Vi hjälper dig till bättre Core Web Vitals!