Så kan en digital strategi skapa fler affärer

Idag ger vi dig några väl valda,- och effektiva nycklar till att hitta en digital strategi som kan skapa fler affärer för ditt företag.

digital strategi

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

Vad är en digital strategi?

En digital strategi kan utformas på olika sätt beroende på hur din verksamhet ser ut, och kan också kallas för webbstrategi. Men generellt sett kan man säga att strategin ska ge svar på hur du ska förhålla dig till webben och andra digitala kanaler.

Och kanske viktigast av allt är att den ska ge svar på hur du ska använda olika digitala kanaler (och inte bara din webbplats) så att de stöttar dina affärsmål på bästa sätt.

Hur kan en digital strategi skapa fler affärer?

Börja med dina långsiktiga mål

Vi vet att din digitala strategi kan hjälpa till att generera fler affärer. Men för att nå dit måste din strategi utformas så att den stöttar din verksamhet och dina långsiktiga affärsmål.

Börja därför med att se över just dina långsiktiga mål. Det kan handla om ökad varumärkeskännedom, ökat antal kontaktförfrågningar eller ökat antal leads. Det kan också vara bra att ta med dina interna mål, som exempelvis effektivisering av din kund- eller produkthantering.

Ta hänsyn till omvärlden

För att en digital strategi ska få verklig kraft gäller det att också rikta blicken utåt. Gör en omvärlds- och marknadsanalys för att få svar på frågor som rör dina:

  • KUNDER (Hur ser deras köpbeteende ut? Vilka digitala kanaler använder de sig av och hur?)
  • KONKURRENTER (Kan du göra samma sak som de fast bättre? Eller ska du välja en helt annan strategi?)

Konkretisera och planera!

Det roliga och krävande arbetet börjar när du ska integrera din digitala strategi internt och koppla den till din dagliga verksamhet. Se till att täcka in samtliga dina verksamhetsområden genom att till exempel engagera flera personer från olika avdelningar. Eller personer med olika roller.

Konkretisera strategin genom att sätta upp en handlingsplan med hjälp av frågor som:

  • Vilka interna resurser finns? Vem/vilka kan driva frågan och hur mycket tid kommer att krävas?
  • Hur kan olika digitala kanaler, plattformar och verktyg användas för att underlätta och hjälpa dina kunder på ett bra sätt?
  • Fungerar all teknik och funktionalitet på din nuvarande webbplats optimalt?
  • I vilka digitala kanaler och plattformar ska du finnas?
  • Hur ska de olika kanalerna användas för att du ska nå dina affärsmål?
  • Är målsättningen densamma för alla digitala kanaler och plattformar?
  • Hur ska din digitala marknadsföring stötta dina säljmål och din säljstrategi?

Se över dina digitala förutsättningar

Viktigt är också att se över dina digitala processer. Det är ett bra sätt att undersöka huruvida ditt företag ägnar sin tid åt värdeskapande aktiviteter i största del eller inte. För många företag därute sätter deras dagliga uppgifter eller administrationsprocesser krokben för lönsamheten.

Se alltså över vad som kan automatiseras, och vad som skulle göra dig och dina medarbetare gladare. En digital strategi som är lönsam på riktigt behöver bra digitala hjälpmedel.

Såsom integration mellan affärssystem, CMS och fakturering, eller enkel hantering och sortering av sådant material som behöver vara lätt att komma åt. Sluta lägga tid på att leta efter dokument, artikelnummer och andra tidskrävande sysslor som inte tar företaget framåt.

Istället, investera en kort tid i att utveckla dina digitala flöden. Därefter kan företaget bli mer effektivt, lönsamt, och gladare!

Viktigt strategiskt arbete för långsiktig affärsnytta

Vi tror att alla bör tänka igenom frågorna, oavsett hur stor din verksamhet är och oavsett vilken bransch du tillhör. Alla frågor kanske inte är relevanta för just din verksamhet, men svara på det mest relevanta och ta sedan fram en konkret handlingsplan med utgångspunkt i dina svar.

Förankra en ny digital strategi i din verksamhet genom att prioritera, konkretisera och involvera personer som kan driva frågan framåt.

Behöver du en knuff framåt? Välkommen!

Vi hjälper dig igång!