Vi växer och flyttar in i nya lokaler

Vi på Decision by Heart har flyttat in i nyrenoverade lokaler med bland annat ett antal arkitekt-, reklam- och webbyråer som grannar.

Vi flyttar till nya lokaler i Karlstad

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

Sedan uppstarten för mindre än två år sedan har vi gjort en fantastisk resa. Från att ha startats som ett enmansföretag är vi nu fem personer med kompetenser som täcker webbutveckling, UX- och webbdesign, sökmotoroptimering och digital marknadsföring.

Trycket har varit högt redan från start och även om konkurrensen är stor ser VD:n Peter Malmberg ingen tendens till minskad efterfrågan:

De allra flesta vi träffar vill bli bättre på att använda webben och andra digitala kanaler för att göra sitt erbjudande mer synligt. Och det kan vi hjälpa till med genom att vända lite på perspektivet och utgå från vilket problem deras kunder står inför och vad de behöver hjälp med.

Sen kan vår kunds unika erbjudande göras sökbart och presenterat som lösningen på just det specifika problemet. Väldigt förenklat kan man säga att vi hjälper våra kunder att göra sitt erbjudande synligt för dem som behöver deras hjälp.

Vid sidan om ett tydligt affärsfokus och målet att skapa fler affärer åt våra kunder, så är en personlig och nära kundrelation betydelsefull för oss.

Vi vill att våra kunder ska ha en bra magkänsla och en vilja att samarbeta med oss. Därför är det så viktigt att relationen bygger på en positiv inställning, bra bemötande och ömsesidig respekt.

Här fungerar vårt företagsnamn som en vägvisare som styr hur vi agerar mot varandra och vår omgivning. Och vi vet att även om logiska argument är avgörande, så fattas många beslut med hjärtat.

Nya lokaler för ökat affärsfokus

Under uppstartsåren har vi haft kontor på Karlstad Business Center (KBC) i Inre Hamn i Karlstad. Det unika kontorskonceptet har gett oss en möjlighet att successivt utöka vår kontorsyta i takt med att vi blivit fler.

Men nu är vi så pass många att vi behöver egna lokaler för att kunna arbeta fokuserat och bli mer effektiva som arbetsgrupp. Lokalerna kommer på så sätt också till nytta för våra kunder och vår förhoppning är att vi kan skapa en kreativ och välkomnande miljö som inspirerar både oss själva och våra kunder.

Behöver din webbplats en nystart?