Internetvanor 2018: Hur använder din målgrupp webb och sociala medier?

Hur din målgrupp beter sig online kommer avgöra hur du bäst möter dem där. Idag går vi igenom några viktiga insikter från undersökningen av internetvanor 2018, Svenskarna och Internet.

internetvanor 2018

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

Hur använder din målgrupp webb och sociala medier? Här är svaren!

Internetstiftelsen i Sverige (IIS) har tagit fram en rapport om våra internetvanor 2018. Rapporten Svenskarna och internet visar hur och varför vi använder internet. 

Ta en ordentlig titt i rapporten innan du planerar din digitala marknadsföring och optimering av din hemsida, webbplats eller blogg – rapporten ger dig en massa värdefull information om just din målgrupp. Här har vi sammanfattat de övergripande trenderna, du hittar mer detaljerad information i rapporten.

Svenskarna och internet 2018 visar bland annat att Facebook fortfarande är det största sociala nätverket, att Instagram visar på rekordsiffror och att Snapchat minskar bland de yngsta tjejerna. Andra trender som är bra att ha koll på är att:

 • 90 % använder internet varje dag
 • 63 % besöker sociala medier varje dag
 • 61 % genomför Google-sök varje dag
 • 53 % besöker Facebook varje dag

Internetvanor 2018 – vad innebär det för dig och din hemsida?

Dina kunders och dina besökares vanor är avgörande för hur du lägger upp din digitala strategi, webbstrategi och digitala marknadsföring. Innan du bestämmer vilken mix av kanaler och budskap som är bäst för att nå din målgrupp måste du ta reda på allt du kan om dem.

Vilka är det? Vad gillar de och vilka problem står de inför? Vad engagerar dem och hur ska du få dem intresserade av det du erbjuder?

IIS:s rapport ger dig en bra grundförståelse för din målgrupp. Det vi tar upp här är de generella trenderna, mer detaljerad information hittar du i rapporten.

Trend: Mobilt surfande ökar

Många av oss använder vår mobil för att surfa varje dag – 80 procent av oss använder internet på mobilen minst en gång om dagen. Av dem som har en smartphone är andelen som använder internet varje dag 97 procent.

Andelen som använder mobilen för att surfa minskar ju äldre personen är. I genomsnitt använder 52 procent av oss internet i mobilen flera gånger varje dag.

I åldern 12–35 år använder 72–74 procent av oss mobilen för att surfa flera gånger om dagen. Är du åldern 36–45 år är motsvarande siffra 67 procent och för 56–65 år 41 procent.

Dator, mobil eller surfplatta?

Det är generellt sett fler som använder mobilen för att surfa varje dag än de som väljer dator eller surfplatta varje dag. 52 procent av oss använder internet i sin mobil flera gånger varje dag. Motsvarande siffra för dator är 34 procent och surfplatta 16 procent. Bland dem som besöker internet varje dag är det de som är 76 år eller äldre som väljer sin dator.

I åldern över 55 år använder de flesta datorn för internet-besök:

 • 56–65 år: 94 procent använder dator när de ska ansluta till internet, 90 procent väljer mobilen
 • 66–75 år: 87 procent använder dator när de ska ansluta till internet, 77 procent väljer mobilen

De som använder datorn mest varje dag är de i åldern 16–25 år; 83 procent använder internet i datorn varje dag. De är också den åldersgruppen som använder mobilen flitigast varje dag – nämligen 97 procent.

Sammanfattningsvis kan man därför säga att de i åldersgruppen 16–25 år är den mest uppkopplade åldersgruppen. Däremot använder de inte surfplatta i lika stor utsträckning som andra, bara 22 procent använder surfplatta varje dag för besök på internet.

Sökningar på Google och andra sökmotorer

I undersökningen Svenskarna och internet 2018 ingår också en fråga om man tror sig förstå hur sökfunktioner i tjänster som Facebook och Google fungerar, och vad som styr de individuella resultaten. Generellt sett är det fler män än kvinnor som säger sig förstå vad som styr resultaten:

 • Män: 59 procent anser att de har stor förståelse
 • Kvinnor: 42 procent anser att de har stor förståelse

När det gäller förmågan att välja rätt ord när man söker svar på sina frågor, är det 47 procent som anser att det är enkelt att välja rätt sökord. Det är en kraftig minskning från året tidigare, då 62 procent helt och hållet ansåg att det var lätt att välja rätt sökord.

Generellt sett använder vi ofta internet för att söka svar på frågor:

 • 97 procent söker information på internet
 • 61 procent googlar varje dag
 • 85 procent använder Wikipedia
 • 39 procent använder Wikipedia varje vecka
 • 89 procent använder internet för offentlig information

Sociala medier – Facebook har flest användare

Vi fortsätter att använda sociala medier mer och mer. Facebook är fortfarande störst och är följt av Instagram och Snapchat. LinkedIns tillväxt har avstannat – det är 30 procent som säger att de använder den kanalen och 4 procent säger att de gör det varje dag.

När det kommer till Facebook syns en minskning bland dem som är yngre än 35 år, medan det dagliga användandet ökar bland de äldre. Undersökningen visar att vi blir allt mindre aktiva på Facebook:

 • färre skriver inlägg
 • färre delar bilder
 • färre deltar i grupper och evenemang
 • färre delar andras inlägg

Den enda Facebook-tjänsten som inte minskar är meddelandetjänsten Messenger.

Det är bland dem som är 56–65 år som det är vanligast att man delar andra inlägg, medan de som är 46–55 år helst lägger upp egna inlägg och bilder.

Sociala medier – dagligt användande

Bland de unga är det fler som använder Snapchat varje dag än Facebook eller Instagram. Både Snapchat och Instagram växer när det gäller antalet som använder de kanalerna varje dag, medan

Facebook tappar dagliga användare bland de som är yngre än 35 år. Totalt sett är det 53 procent som använder Facebook varje dag (samma siffra som förra året) och 38 procent som använder Instagram varje dag.

Instagram är det sociala nätverk som växer snabbast – såväl när det gäller det dagliga användandet som det totala antalet användare. Och det är större andel av kvinnorna som använder Instagram:

 • 68 procent av kvinnorna använder Instagram
 • 53 procent av männen använder Instagram

Användandet av Instagram har ökat bland männen. Idag är det över 50 procent av alla män som använder Instagram, och bland de yngre är andelen störst.

Detta var en kort sammanfattning som du kan få nytta av när du planerar din digitala marknadsföring. Behöver du hjälp? Hör av dig till oss så ger vi dig en hjälpande hand.

Vill du få fler affärer via webben?