Små och medelstora företag: bästa tipsen för en lyckad digital strategi!

En effektiv digital strategi är något av det bästa du kan göra för ditt företag. Idag ger vi dig tips som får dig på banan inför en lyckad digital strategi.

digital strategi för företag

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

Bästa råden för en lyckad digital strategi

Digitalisera mera och gå från digital strategi till handling. Så skulle man kunna sammanfatta alla undersökningar och rapporter om digitalisering av medelstora företag som vi har tagit del av.

För att överleva på en marknad som blir mer och mer digitaliserad och snabbrörlig gäller det bland annat att ditt digitala förändringsarbete lyfts från ett IT-ansvar till att involvera hela din verksamhet.

 • Se över din affärsmodell och affärsstrategi utifrån ett helhetsperspektiv och fokusera på digitaliserings-möjligheterna
 • Definiera rätt digitala strategi med korrekta marknadsinsikter som grund
 • Omsätt strategi till konkreta åtgärder och en handlingsplan
 • Investera i dina medarbetare! Öka er totala digitala kompetens och sätt upp en strategisk plan för rekrytering och kompetensutveckling
 • Engagera hela verksamheten i er digitala transformation och fortsatta resa
 • Ta fram en dynamisk digital strategi som ni tillsammans kontinuerligt justerar och anpassar efter förändringar inom och utanför din verksamhets marknad
 • Arbeta mer dynamiskt där du baserar dina insikter på data för att sedan testa, utvärdera och ändra riktning vid behov

Digitala strategin påverkar er affärsstrategi

Enligt Tillväxtverkets undersökning använder de flesta små- och medelstora företag i Sverige digitaliseringen för att öka sin effektivitet. Men det är färre som anpassar sin affärsstrategi och hela verksamhetens utveckling.

För att dra nytta av alla möjligheter som digitaliseringen medför krävs det att du ser över hela din verksamhet och ditt totala erbjudande.

Engagera alla – från ledning hela vägen ut till verksamheten

För att din digitala strategi ska lyckas krävs det mer än enskilda digitala initiativ eller enskilda innovativa digitala tjänster. Idag är digitaliseringen en av de starkare marknadsdrivkrafterna som påverkar hur väl du och din verksamhet lyckas.

Som exempel kan inte strategi och implementering / genomförande separeras längre. Det är snarare en kontinuerlig agil och iterativ process, där både strategi och taktik justeras och anpassas i takt med lärdomar och insikter.

Kräver nya marknadsvillkor nya sätt att mäta framgång

Enligt McKinsey’s undersökningar måste vi omdefiniera hur vi mäter företags framgång. Att som exempel använda marknadsandel som en avgörande framgångsfaktor är enligt dem inte relevant längre.

Den traditionella marknads- och branschindelningen stämmer inte längre med hur verkligheten ser ut. Med den ökade digitaliseringen av tjänster suddas gränserna mellan olika marknader ut och överlappar varandra mer och mer.

Vi bör istället mäta framgång med hjälp av:

 • innovationsgrad
 • produktivitet och effektivitet
 • förmåga att anpassa sig efter och dra nytta av digital teknologi

Med andra ord handlar det om att vara först ut med digitala innovationer, ha hög produktivitet och att ändra sitt mindset från ”vi mot omvärlden” till mer fokus på partnerskap inom och över branschgränserna.

Har din verksamhet det som krävs?

Det finns vissa konkreta framgångsfaktorer som är avgörande för att lyckas med sin digitala transformation. Det handlar bland annat om din verksamhets:

 • ledarskap
 • vision och strategi
 • kunskap om din marknad
 • agila arbetssätt och förmåga att snabbt göra förändringar
 • kundfokus
 • digitala kompetensnivå

Vi hjälper dig gärna med en lyckad digital strategi.