Maggan hjälper dig att planera din hemsida

Maggan är vår produktionsledare som håller ordning på oss och ser till att vi alltid levererar hög kvalitet och hög kundnytta. Med sinne för ordning, struktur och strategi kommer hon att planera din hemsida och hålla tät dialog med dig genom hela projektet.

Produktionsledare Maggan på webbyrån Decision By heart i Karlstad

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

Ordning och reda i alla webbprojekt – för fler affärer

Maggan kommer med van hand att styra och planera alla våra projekt. Med sin erfarenhet av projekt- och produktionsledning i kombination med operativt webb- och formgivningsarbete har Maggan en bra insikt i vad som krävs för att effektivisera arbetet och projekten som helhet.

Hon kommer därför att vara en viktig nyckelperson, inte bara i dialog med dig som kund, utan även för att vi ska kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Målstyrning och kvalitetssäkring – röd tråd genom alla projekt

För oss på Decision By Heart är det viktigt att du som kund känner dig trygg i och litar på att vi kan leverera en lösning som är skräddarsydd för din verksamhet.

En av Maggans viktigaste uppgifter är därför att säkerställa och kvalitetssäkra alla våra leveranser. Inga detaljer eller önskemål får glömmas bort. Med hjälp av täta avstämningar kommer hon se till att du har full insyn i alla moment i projektet.

Maggan gillar att leda projekt från start till mål, där varje insats stöttar webblösningens syfte. Hon lägger också gärna extra energi åt att vi med gemensamma krafter ser till att hitta bästa tänkbara lösning för dig och din verksamhets mål.

Målfokuserad lagspelare med känsla för kvalitet

För Maggan är samarbete med tydligt målfokus bland det roligaste som finns:

”Att få jobba tillsammans med kunder med målet att skapa kreativa lösningar är väldigt inspirerande. Att sedan förmedla och motivera den egna arbetsgruppen och lyckas skapa ett gemensamt driv och engagemang är otroligt givande.

Om man lyckas bidra till en bra och härlig känsla i projektgruppen – det är då man kan uppnå riktigt bra resultat som är till nytta för våra kunder”, förklarar Maggan.

Vill bidra till ökad tydlighet i alla led

Maggan kommer inte bara bidra till att tydliggöra våra processer och öka vår effektivitet. Med sin bakgrund inom information och kommunikation kommer hon också att kunna bidra till en tydlig dialog:

”Jag tror att ärlighet och tydlighet är en viktig förutsättning för allt målfokuserat arbete. Genom att lyssna in våra kunders förväntningar och göra dem delaktiga i processen, tror jag att man kan skapa ett bra och framgångsrikt samarbete som resulterar i konkret verksamhetsnytta.”

Dags för ett snack med Maggan för att planera din webb?