Ny webbdesigner – ny roll

Vi är oerhört glada att få presentera vår nya webbdesigner Hampus Mårtensson!

Webbdesigner Hampus Mårtensson

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

Rollen som webbdesigner kommer Hampus till stor del själv få utforma med en mix av webbdesign, UX (User Experience) och front-end utveckling. Utgångspunkten är våra tankar hur vi med webbdesign kan skapa professionella visuella intryck och samtidigt skapa tydliga och enkla vägar.

Vägar som leder besökarna mot det mest relevanta innehållet som svar på sina specifika sökfrågor och sökfraser som i samma veva skapar bra användarupplevelser.

Webbdesign för positiva användarupplevelser och högre ranking

Hampus kommer att vara med från början i mötet med kunden och hela vägen bortom färdig lösning. Målet med vår webbdesign är att skapa en webbdesign som hjälper besökarna att nå sina mål med besöket, genom tydliga vägar mot relevant innehåll som svar på deras sökfrågor.

Om besökarna får positiva användarupplevelser och blir glada genom besöket på webbplatsen kommer också Google att bli glad. Om Google blir glad betyder det också högre ranking.

Hampus om digitalisering, webbdesign och digitala medier

”Under hela mitt liv har jag varit intresserad av hur digitaliseringen, design och digitala medier påverkar vår vardag. Jag är blivande systemvetare, ser mig själv som en digital kreatör och har en termin kvar till att få min filosofie kandidat i Systemvetenskap vid Örebro Universitet. Den återstående terminen kommer jag att läsa på distans i och med min anställning på Decision By Heart sedan 1 maj”.

Interaktionsdesign i syfte att förenkla och förstärka

”Jag har länge varit intresserad av interaktionsdesign. Trots många olika beskrivningar och tolkningar skulle man kunna säga att kärnan i interaktionsdesignsämnet handlar om det praktiska arbetet för att skapa en produkt som förbättrar, stödjer och förstärker hur användare kommunicerar och arbetar med produkten.

Interaktionsdesign hanterar ett stort antal olika aspekter av design genom att beröra områden som mjukvarudesign, webbdesign, gränssnittsdesign och design av interaktiva system. På grund av detta har interaktionsdesign blivit mer och mer accepterat som en samlingsterm för dessa områden.

I mitt arbete som webbdesigner försöker jag väva in principerna kring interaktionsdesign för att skapa enkla och användbara flöden och förstärka element som leder besökaren i riktningen mot sina mål”.

I och med att mitt intresse och kunskap har växt med åren har jag vid sidan av mina studier sedan 2015 designat, byggt och levererat hemsidor och dessutom deltagit i ett antal digitaliseringsprojekt inom bl.a. E-learning”.

Behöver du Hampus hjälp?

Ny webbdesigner – ny roll