Öka konverteringen på din webb – med hjälp av bra innehåll

Underlätta för dina besökare att bli kunder hos dig och öka konverteringen. Jobba med och optimera ditt innehåll så att dina besökare tar steget och gör det du har tänkt att de ska göra.

Öka konverteringen

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

Nå dina mål (och öka konverteringen) genom att förstå din målgrupp

Med ett genomarbetat innehåll kan din webbplats generera fler affärer åt dig! För att nå dit måste du först fokusera på din målgrupp. Såväl UX- och webbdesign, SEO som digital marknadsföring bygger på att du har en förståelse för din målgrupps behov, intresse och tänkbara problem.

När du känner din målgrupp och vet vad som är relevant för dem i förhållande till det du erbjuder – då kan du börja göra jobbet!

Hjälp dina besökare

Planera ditt innehåll, innehållsstruktur och flöden med målet att underlätta och hjälpa dina besökare. Försök att inte tvinga på dem någonting utan presentera det du erbjuder på ett inbjudande sätt som engagerar och intresserar.

Lyckas du göra dina besökare nyfikna vill de troligtvis veta mer. Och då blir de också mer öppna för att till exempel lämna sina kontaktuppgifter i utbyte mot mer information.

Presentera ditt erbjudande

Hand i hand med att förstå din målgrupp är att presentera ditt erbjudande på ett sätt så att det ger svar på din målgrupps problem, intressen eller behov. Försök att se ditt erbjudande från dina besökares och kunders perspektiv.

Varför ska de välja att köpa av dig och inte av dina konkurrenter? Vad är den gemensamma nämnaren som engagerar din målgrupp? Vad är det som du erbjuder som ingen annan erbjuder? Hur kan du underlätta vardagen för dina kunder?

Underlätta köpresan!

För att lyckas öka konverteringen på din webbplats måste du också ha koll på dina besökares köpresa. Optimera innehållet för varje steg som din kund tar fram till ett köpbeslut.

Konverteringsoptimeringen gör du sedan med hjälp av innehåll, call-to-action-punkter och formulär som är anpassade för respektive steg i köpresan. Se till att underlätta för dina besökare att få kontakt med dig eller ta del av ditt erbjudande.

CTA – gör det lätt för dina besökare att agera

Call-to-action är ett måste för att du ska kunna nå dina konverteringsmål. Och för att dina besökare ska nå sina mål. Här handlar det om att ta fram tydliga CTA-knappar eller formulär som uppmuntrar och gör det lätt för besökaren att agera.

Hur dina call-to-actions ska se ut och vad de ska leda till beror på vilka mål du har – vill du få in fler leads, anmälningar till nyhetsbrev eller fler som laddar ner dina dokument? Eller vill du helt enkelt att fler ska köpa din produkt?

Oavsett dina mål gäller det att utforma all call-to-action så att dina besökare snabbt och enkelt förstår. Det ska vara tydligt hur dina besökare ska göra för att komma vidare i sin köp- eller beslutsprocess. Var till exempel noga med hur du formulerar texten eller uppmaningen och var du placerar CTA-elementen på sidan.

Mät, följ upp och förbättra

Sätt upp konkreta och mätbara mål för att kunna följa upp konverteringsgraden. Justera och förbättra det innehåll som inte genererar så mycket som du önskar. Mät och följ upp igen.

Informativa och webbanpassade texter

Se till att dina texter är lättlästa och fyllda med den information som dina besökare behöver för att agera. På samma sätt som genomarbetade texter är viktigt ur ett SEO-perspektiv, så är texter som tydliggör det du erbjuder viktigt ur ett konverteringsperspektiv.

Anpassa dina texter för webben: Du har bara några få sekunder på dig att väcka intresse. Lyckas du inte lämnar besökaren din webbplats. Tänk också på att de flesta inte läser din text från början till slut.

Generellt sett skummar en besökare igenom rubriker och text för att först scanna av och se om det verkar intressant. Sen kanske man gör en djupdykning vid till exempel en rubrik som verkar intressant.

För att locka till läsning och ge svar på dina besökares frågor kan du:

  • inleda med det viktigaste som fångar intresse
  • formulera rubriker som är informativa och som lockar till läsning
  • presentera det unika i ditt erbjudande i en faktaruta eller punktlista

Använd innehållet som marknadsföring

Begrepp som inbound marketing och content marketing handlar om att leverera innehåll som har ett värde för dina besökare. Och att med hjälp av innehållet på din webbplats, sociala kanaler eller annan digital lösning engagera och intressera din målgrupp. Ditt content ska fylla ett värde för de personer som är intresserade av ditt erbjudande!

Bjud på nyheter, tips och råd

Tänk långsiktigt! Även om ditt kortsiktiga mål är att besökaren ska lämna sina kontaktuppgifter eller på annat sätt bli kund hos dig idag, handlar inbound och content marketing om att bygga en långsiktig relation med och skapa förtroende hos din målgrupp.

Genom att uppdatera och ta fram nytt innehåll gör du din webbplats intressant under en längre period. Genom att bjuda på tips och råd, nyheter och aktuella frågor som rör ditt erbjudande bygger du också förtroende hos din målgrupp och stärker ditt varumärke.

Är du redo för bättre konvertering på din webb?