Skräddarsydd webb eller standardiserad lösning?

Vi jobbar mycket med färdiga WordPress-teman, plugins och mallar som vi anpassar och justerar efter dina mål och din verksamhets förutsättningar.

skräddarsydd webb eller standardiserad

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

– hur vet man vad som passar bäst?

I de flesta fall är det en alldeles perfekt lösning som både effektiviserar och kvalitetssäkrar funktionalitet och användarupplevelsen på din webbplats.

Skräddarsydd lösning – anpassat för dig och din verksamhet

Men i vissa fall finns det ingen redan standardiserad lösning som möter de krav som du ställer. Då är det bättre att utveckla en skräddarsydd lösning som helt och hållet anpassas efter dina förutsättningar.

Men vad är då för- och nackdelar?

Den främsta och kanske mest självklara fördelen med en skräddarsydd lösning är att du får den funktionalitet, struktur, webbdesign och användaranpassning som fullt ut är designad för din verksamhet.

Det finns i princip inga begränsningar, men däremot ställer det högre krav på både dig som beställare och oss som utvecklar din webbplats. Funktionalitet och lösning måste vara genomtänkt och anpassad i alla led – från kodning, cms-verktyg till besökarens upplevelse och konverteringshantering.

Skräddarsytt för en unik upplevelse

För dig som vill erbjuda dina kunder en tjänst, funktion eller service som det inte finns något färdigt tema eller plugin för, kan det krävas att vi tar fram en anpassad lösning.

Har du ambitionen att skapa en unik digital upplevelse för dina kunder i syfte att skapa fler affärer, är en skräddarsydd lösning säkert ett självklart val för dig. Samma sak gäller när du behöver integrera din webbplats med andra interna system eller när din verksamhet skiljer sig från andra inom din bransch.

Kontroll över alla detaljer

När vi utvecklar en specialanpassad webbplats kommer vi att ha full kontroll över varje liten detalj och kodsträng. Våra webbutvecklare kommer att känna din webbplats alla styrkor och eventuella svagheter och de vet precis hur den är uppbyggd.

Om det skulle uppstå några problem kan både felsökning och åtgärder för att rätta till problemet effektiviseras. Den kontinuerliga supporten och underhållet av din webbplats går troligtvis också mycket smidigare.

Systemintegration och skräddarsydda lösningar

Vid systemintegration kopplas olika system ihop för att underlätta till exempel arbets-, sälj- eller produkthanteringsprocesser. Det kan röra integration av ditt crm-system eller produkthanteringssystem med din webbhandel eller webbplats.

Då krävs oftast skräddarsydda lösningar. Smarta integrationslösningar kan vara kostsamma och kräva mycket tid av dig och din verksamhet, men i det långa loppet medför det ökad effektivitet och bidrar till att underlätta interna arbetsprocesser.

Hur vet man vad som passar bäst?

Vem vill inte ha en webbplats som helt och hållet är anpassad efter din egen verksamhet? Varför ska man välja något annat än det bästa alternativet? Vad som är bäst avgörs helt och hållet av dina specifika förutsättningar och din verksamhets målsättningar. Och det finns så klart fler aspekter att ta hänsyn till än de vi nämner här.

Sammanfattningsvis kan man nog ändå säga att med en unik lösning är du på lång sikt inte beroende av någon annan och behöver inte invänta något utvecklingsarbete av till exempel uppdatering av teman eller plugins.

Å andra sidan medför en standardlösning att du har en större trygghet och säkerhet samt att du förkortar utvecklingstiden som annars krävs inför lanseringen av din webbplats.

Tryggt och smart och ändå anpassningsbart

Väljer du ett färdigt tema eller standardiserad lösning innebär det att funktionaliteten och användarupplevelsen redan är kontrollerad och testad. Att utveckla en skräddarsydd lösning från början till slut är alltid förknippat med en viss risk, eftersom funktionalitet och design är ny och ”otestad”. 

I de allra flesta fall går det att använda en redan framtagen lösning, tema eller plugin som gör att du ändå kan få en webbplats som är anpassad för just din verksamhet.

Det erbjuds så pass många alternativ med smarta och genomtänkta funktioner omkring oss, så utmaningen är snarare att hitta det som passar allra bäst och som möter samtliga dina krav.

Behöver du skräddarsydda funktioner?