Strategi för digital marknadsföring

Idag ger vi dig tips på hur du kan tänka för att lägga upp en strategi för digital marknadsföring. Ta del av guiden här!

Strategi för digital marknadsföring: Projektledare Maggan på webbyråns kontor i Karlstad

Skriven av:

Author Image
Margareta Von Wachenfeldt
Projekt- och produktionsledare / SEO-specialist

Publicerad:

Strategi för digital marknadsföring

I Sverige använder 76 % digitala medier varje dag. Och de flesta av oss använder digitala medier för att söka efter information innan vi fattar ett köpbeslut: 57 % av alla köpbeslut inom B2B har tagits redan innan man har varit i kontakt med någon på företaget.

Varför är digital marknadsföring viktigt?

Med hjälp av digital marknadsföring kan du göra dig synlig för dem du verkligen vill nå.

I Sverige använder 76 % digitala medier varje dag. Och de flesta av oss använder digitala medier för att söka efter information innan vi fattar ett köpbeslut: 57 % av alla köpbeslut inom B2B har tagits redan innan man har varit i kontakt med någon på företaget.

Att ha en genomarbetad plan för din digitala marknadsföring kan vara avgörande för din verksamhets framgång.

Låt strategin styra din digitala marknadsföring

Det långsiktiga målet med din digitala marknadsföring är att stärka dina verksamhetsmål och öka antalet affärer. Hur du lägger upp din digitala marknadsföring styrs av din digitala strategi, som i sin tur hör ihop med din marknadsstrategi. Strategin styr det övergripande upplägget av din digitala marknadsföring som till exempel:

  • syfte och mätbara mål
  • målgrupp
  • budskap
  • kanaler

Det är den digitala strategin tillsammans med din marknadsstrategi som styr vilka digitala kanaler och möjligheter du ska använda. Och på vilket sätt du ska använda dem.

Strategisk mix av kanaler

Gör ett medvetet och strategiskt val av dina digitala kanaler. Ibland är det minst lika viktigt att välja bort ett alternativ – det viktigaste är att du gör ett urval och sätter upp en plan som stöttar din övergripande digitala strategi. Illustrationen visar några kanaler som kan användas i digital marknadsföring.

Besökarens behov styr din digitala strategi

Tänk på att alltid utgå från din målgrupp och dina användare. Det är deras behov, sökbeteende, digitala vanor och köpresa som styr hur du lägger upp din digitala marknadsföring.

Vi hjälper dig med din digitala strategi, som styr din digitala marknadsföring. Genom en målgruppsanalys får vi underlag för att kunna välja ut de kanaler och plattformar som din målgrupp använder. Vi hjälper dig att anpassa ditt budskap så att din målgrupp blir intresserad och vill veta mer.

Jobba mot mål, mät och följ upp!

Med digital marknadsföring har du fantastiska möjligheter att pinpointa dem du vill nå. Vi hjälper dig att styra, kontrollera och inte minst ta lärdom av hur din målgrupp agerar och interagerar i alla digitala kanaler. Vi hjälper dig att sätta upp en plan så att du kan:

  • nå de personer som har intresse av det du erbjuder
  • anpassa dina budskap för olika skeden i din målgrupps köpresa och beteende (var de befinner sig, varför och hur de går tillväga för att hitta och sedan välja det du erbjuder)
  • analysera dina kunders beteende, vanor och intressen (mät och följ upp för att sedan justera och förbättra)
  • genomföra marknads- och konkurrentanalys för att få koll på vad dina konkurrenter gör och ta lärdom av det som de gör bra

Sätt upp ditt eget digitala ekosystem

Låt din webb fungerar som nav – med fokus på content marketing – med huvudsyftet att skapa fler affärer. Använd sedan de utvalda digitala kanalerna och plattformarna så att de förbättrar din konvertering – alltså omvandlar besökare till dina kunder.

Lyft fram dina fördelar och var konsekvent!

Vi ser till att ditt val och din kombination av digitala kanaler tillsammans med det sätt du kombinerar dem på, stöttar din marknads- och säljstrategi. ALLT hänger ihop. Ju mer genomtänkta dina aktiviteter är och ju tydligare dina mål och strategier är, desto starkare blir den enskilda insatsen.

Sätt upp långsiktiga mål! Formulera ditt huvudbudskap som ska leda mot målet och se till att alla dina insatser stöttar och stärker huvudbudskapet.

Behöver du en bättre digital strategi?