Tillsammans tar vi fram en webbstrategi

Få besöker din webbplats av misstag. De flesta har alltid ett mål med besöket. Tillsammans med dig genomför vi det spännande arbetet och tar fram en webbstrategi som bl.a. svarar på frågorna om vad dina besökare är ute efter när de besöker din webbplats.

VD Peter Malnberg på wordpress-webbyrån Decision By Heart

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

Webbstrategin utgör också den viktiga grunden för hur din webbplats skall formas för att lyckas.  Vi tar fram en webbstrategi som ger riktlinjerna för vad din webbplats skall åstadkomma och för vem.

Den ger dig också en handlingsplan med aktiviteter och prioriteringar för att nå fram.

Webbstrategi eller digitalstrategi

Branschen pratar om både webbstrategi och digitalstrategi och beroende på vart man läser kan det tolkas som samma sak. Vi kallar strategiarbetet kring webbplatsen för webbstrategi och den beskriver arbetet och vad som måste göras, för att webbplatsen skall lyckas leverera mot uppställda mål.

För oss är digitalstrategi ett vidare begrepp som beskriver många olika delstrategier i ett sammanhang som skapar digitala värden och digitala konkurrensfördelar.

En webbstrategi, social media strategi, hur man skall marknadsföra sig digitalt och i vilka kanaler, skulle mycket väl kunna sammanfattas i en digitalstrategi. En strategi för att lyckas online helt enkelt.

Varför behövs en webbstrategi?

Vi har valt att beskriva webbstrategin som en inledande aktivitet när du vill skapa eller förnya din webbplats. En bra webbstrategi börjar med gedigen kunskap om människors behov och hur de tänker när de försöker hitta lösningar på sina problem, utmaningar och behov. Vad är målet för dina besökare när de besöker din webbplats?

Din webbstrategi måste stötta din verksamhet och utgå från dina mål, men också svara på varför dina besökare ens skulle välja att besöka din webbplats.

Om din webbstrategi dessutom innehåller lösningar som hjälper dem att uppnå målet med sitt besök så är mycket vunnet. Då har du låtit skapa en strategi som kommer att vara värdefull för det fortsatta arbetet.

Webbstrategin – grunden för din webbplats

Oavsett om webbplatsen skall bygga ditt varumärke, presentera ditt företag, dina produkter och tjänster handlar slutmålet oftast om att den skall generera fler kontakter, affärer och affärsmöjligheter.

Hur ser det ut för dig? Statistiken säger att oavsett om det är ”business 2 business eller  ”business 2 consumer” letar de allra flesta efter lösningar via sökmotorer som genom en bra SEO leder till din webbplats.

Din webbplats är därför din viktigaste kanal där du kan servera dina besökare med det de är ute efter kopplat till dig och din verksamhet.

Den viktigaste frågan handlar om din målgrupp, hur de tänker när de letar efter lösningar och vad de behöver för att fatta ett beslut till din fördel.

Tillsammans med dig tar vi reda på svaren och tar fram en strategi som blir en solid grund för hur din webbplats skall formas. Allt för att tillgodose dina besökares behov och låta dem nå målet med besöket. Det kommer gynna dig och ge dig fler affärer.

Vad ingår i en webbstrategi?

En webbstrategi innehåller många olika delar och kan utformas på olika sätt. Vad du bör ha med i din webbstrategi beror på dina affärsmål och hur dina kunder köpresa ser ut. Webbstrategin sätter spelplanen och är det enskilt viktigaste momentet i inledningen av ditt webbprojekt.

Några grundläggande punkter som bör finnas med i din strategi:

  • Syfte och mål (Vad är syftet med webbplatsen och vad skall den leverera? Vilka mål kan sättas och hur skall det mätas och följas upp?)
  • Målgruppsanalyser (Vilka målgrupper riktar du dig emot och vad har de för bekymmer, utmaningar och behov som du kan hjälpa dem att lösa?)
  • Strategi och lösning (Vilka lösningar måste till för att webbplatsen skall kunna uppfylla besökarens och dina mål? Hur ser strategin ut för ditt förbättringsarbete när projektet är färdigt?)
  • Koncept och handlingsplan (Konkreta specifikationer med prioriteringar.)

Vi hjälper dig forma din handlingsplan

När din webbstrategi är formad konkretiserar vi den tillsammans i en handlingsplan med prioriteringar, för att göra det fortsatta arbetet tydligt och enkelt.

Med webbstrategin och handlingsplanen kan du sedan låta genomföra de förändringar som behövs på din webbplats, för att den skall få rätt förutsättningar att börja leverera enligt de nya målsättningarna.

Redo för en ny webbstrategi?