UX designens tre dimensioner

UX designens tre dimensioner: Funktionell, estetisk och upplevelsebaserad design. Alla delar är viktiga för att den webbplats ska ge de resultat som du önskar.

UX designens tre dimensioner: VD Peter Malmberg på WordPress-webbyrån Decision By Hearts kontor i Karlstad.

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

Funktionell, estetisk och upplevelsebaserad design

UX-design är en mångfacetterad disciplin som sträcker sig bortom den rena funktionaliteten och användbarheten i produkter, system, tjänster eller webbplatser.

Det handlar inte enbart om hur snabbt eller felfritt en användare kan navigera en process; det är också djupt förankrat i de känslor och erfarenheter användaren upplever längs vägen.

Tänk på det som skillnaden mellan att bara använda en produkt, tjänst eller webbplats och att verkligen ha en tillfredsställande upplevelse av den. Det är här UX-designens tre dimensioner kommer in.

Känslor i fokus: Mer än bara funktion

När vi pratar om användarupplevelse, är det viktigt att överväga känslorna som väcks. Dessa kan vara subtila men har en enorm påverkan på hur en produkt, tjänst eller webbplats uppfattas.

Känslor som ”jag känner mig i kontroll”, ”jag känner mig trygg” eller ”jag litar på detta företag” är avgörande.

Å andra sidan, känslor av maktlöshet, osäkerhet eller misstro kan avsevärt försvaga en användares upplevelse. Målet inom UX design är att skapa positiva emotionella reaktioner, inte de negativa.

UX designens tre dimensioner: Funktionell, estetisk och upplevelsebaserad design

Funktionell design

Detta handlar om vad en produkt är byggd för att göra. Det definierar ingenjörskonsten bakom en produkts, tjänst eller webbplats förmågor.

Till exempel, i en bil, inkluderar det hästkrafter, motorstorlek och hur snabbt den kan accelerera.

Dessa egenskaper avgör bilens funktionella karaktär och avgör vilken sorts bil det är– är det en sportbil, en familjebil eller en SUV?

Estetisk design

Den andra typen av design är estetisk design. Detta är designens visuella aspekt.

Hur ser produkten, tjänsten eller webbplatsen ut? Är den visuellt tilltalande? Vilken personlighet har den och vad säger dess utseende om varumärket?

En sportbil, familjebil och SUV kommer sannolikt att ha olika estetiska design för att matcha deras funktionella egenskaper och visuellt visa vilken typ av bil de är.

Upplevelsebaserad design

Den tredje kategorin av design, den som är mindre bekant för de flesta, men som troligtvis känns allra mest är upplevelsebaserad design.

Det handlar om hur det känns att använda en produkt, tjänst eller webbplats.

Hur känns det att köra den här bilen? Hur känns det att sitta i förarsätet, med händerna på ratten, när du kör bilen längs vägen? Hur följsam är ratten? Hur enkelt är det att justera kontrollerna på instrumentbrädan?

Vilka slags ljud gör bilen? Vilket ljud gör motorn, till exempel när den går på tomgång i trafiken, eller kryssar på en motorväg, eller kör om en annan bil på en landsväg?

Hur är det att göra vardagliga saker som att stoppa in dina golfklubbor i bagageutrymmet, spänna fast barnen i baksätet, eller justera positionen på förarsätet?

Det är dessa små detaljer som sammantaget skapar den övergripande upplevelsen av att använda bilen. Det är också inom det här området som belåtenheten eller frustrationen kan visa sig som mest.

Integration av designelement

Ett företag som exempelvis Mercedes integrerar dessa tre designelement redan från början.

De förstår att upplevelsen inte skapas av en slump. Istället är det ett medvetet och noggrant fokus på de små detaljer som betyder mest för kunderna.

Detta är en viktig del av UX-designens kärna: Att skapa en harmonisk och helhetlig användarupplevelse med de tre olika dimensionerna i samverkan.

Sammanfattning: UX-design som problemlösning och känslomässig resa

Att förstå UX-design innebär att se det som en disciplin för problemlösning. Det handlar om att identifiera användarproblem och skapa lösningar som inte bara fungerar utan också väcker positiva känslor.

Bra produkter, tjänster och webbplatser löser problem och genererar positiva känslor samtidigt.

UX-design är en resa som kräver en djup förståelse för användarens behov och känslor.

Det är en konstform som väver samman funktionalitet, estetik och upplevelse för att skapa produkter, tjänster och webbplatser som människor inte bara använder, men älskar.

Redo för ett snack?