Vad är CRO?

Vad är konverteringsoptimering? Med rätt verktyg och taktik kan du optimera din webbplats för maximala resultat. Idag går vi igenom hur du kan lägga upp ditt arbete, och hur du kan mäta dina framgångar!

Vad är konverteringsoptimering: Webbutvecklare på WordPress-webbyråns kontor i Karlstad.

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

Vad är konverteringsoptimering?

Konverteringsoptimering är processen för att förbättra en webbplats eller landningssida när det gäller konverteringsgraden.

Konverteringsgraden är den procentuella andelen besökare som vidtar en önskad åtgärd, t.ex. att göra ett köp eller prenumerera på ett nyhetsbrev.

Målen med konverteringsoptimering är att öka konverteringsgraden och dessutom förbättra den totala ROI`n (return on investment) för en webbplats eller landningssida.

Det finns många olika tekniker som kan användas vid konverteringsoptimering, bland annat A/B-testning, testning av användarupplevelser m.fl. Målet är att hitta den optimala kombinationen av design, innehåll och funktionalitet som leder till högsta möjliga konverteringsgrad.

Ofta är konverteringsoptimering en pågående process, eftersom även en liten ökning av konverteringsfrekvensen kan ha en betydande inverkan på slutresultatet.

Hur du mäta hur framgångsrik din konverteringsoptimering är

Det finns flera sätt att mäta hur framgångsrika dina ansträngningar för konverteringsoptimering är.

Ett vanligt mått är konverteringsgraden, som alltså mäter hur många procent av besökarna på din webbplats som vidtar en önskad åtgärd, t.ex. att göra ett köp eller prenumerera på ett nyhetsbrev.

Ett annat användbart mått är genomsnittligt ordervärde, som mäter det genomsnittliga belopp som kunderna spenderar på din webbplats. Andra faktorer som kan tyda på framgång är ökningar av webbtrafik, tid på webbplatsen och avvisningsfrekvens.

Genom att spåra dessa mått över tid kan du få en uppfattning om huruvida dina ansträngningar för konverteringsoptimering lönar sig. Om du ser konsekventa förbättringar kan du vara säker på att du är på rätt väg.

Vad är vanliga tekniker som används vid konverteringsoptimering?

När det gäller konverteringsoptimering finns det ett antal olika tekniker som kan användas för att öka sannolikheten för framgång. Det kanske viktigaste steget är att se till att webbplatsen är utformad på ett sätt som är användarvänligt och lätt att navigera sig fram.

Detta innebär att man måste ha en tydlig och lättförståelig layout och design, med enkla flöden och element (text, bild, video, CTA) som inspirerar till att gå vidare.

En annan viktig del är copywriting som svarar på besökarnas frågor och på så sätt övertygar besökarna att vidta åtgärder. Dessutom kan det vara bra att använda A/B-tester för att experimentera med olika tillvägagångssätt och se vad som fungerar bäst för den specifika målgruppen.

Med verktyg som Hotjar kan användarbeteenden spåras, och du får därmed värdefull input till optimeringsprocessen. Genom att använda dessa olika tekniker kan företag avsevärt öka sina chanser att omvandla webbplatsbesökare till betalande kunder.

Varför är det viktigt att ständigt testa och optimera webbplatsens konverteringsgrad?

En webbplats konverteringsgrad är en av de viktigaste mätvärdena för alla företag som är beroende av försäljning eller leads online.

Enkelt uttryckt är det den procentuella andelen besökare på din webbplats som vidtar den önskade åtgärden, oavsett om det handlar om att göra ett köp, anmäla sig till ett nyhetsbrev eller fylla i ett kontaktformulär.

Om din konverteringsgrad är låg innebär det att du förlorar potentiella kunder eller klienter.

Om du optimerar din webbplats för konverteringar kan du få ut mer värde av din trafik och det kan vara skillnaden mellan ett framgångsrikt onlineföretag och ett som kämpar för att överleva.

Det finns många faktorer som kan påverka konverteringsgraden, men att testa olika delar av din webbplats och följa upp resultaten är det bästa sättet att identifiera möjligheter till förbättringar.

Genom att ständigt testa och optimera konverteringsgraden på din webbplats kan du se till att du maximerar dina chanser till framgång.

Hur kan du komma igång med konverteringsoptimering på din egen webbplats?

Som ägare av en webbplats letar du alltid efter sätt att förbättra din konverteringsgrad. Även en liten ökning av konverteringsgraden kan ha en betydande inverkan på ditt resultat, så det är viktigt att kontinuerligt testa och optimera din webbplats.

Även om det finns många faktorer som påverkar konverteringsgraden finns det några enkla steg du kan ta för att komma igång med konverteringsoptimering på din egen webbplats.

  • För det första ska du se till att din webbplats är utformad för konvertering. Designen ska vara tydlig och kortfattad, och uppmaningen till åtgärder ska vara synlig och lätt att förstå.
  • För det andra, testa olika versioner av din webbplats för att se vilken som presterar bäst. Prova olika rubriker, bilder och uppmaningar till åtgärder för att se vad som fungerar bäst för din målgrupp.
  • Slutligen, använd analyser för att följa dina framsteg och identifiera områden som kan förbättras ytterligare. Genom att följa dessa steg kan du börja optimera din webbplats för bättre konverteringar redan idag.

Några fler tips och råd för att optimera konverteringar på din webbplats

Förutom de tips och råd som beskrivs ovan finns det några andra allmänna principer som kan bidra till att optimera konverteringarna på en webbplats.

Se till att webbplatsen är lätt att använda och navigera. Besökarna ska kunna hitta det de söker snabbt och utan problem.

Webbplatsen bör utformas med ett tydligt konverteringsmål i åtanke. Varje element på sidan bör arbeta för att uppnå detta mål.

Testa olika versioner av webbplatsen (webbsidan) och följa upp resultaten för att identifiera vilka element som är mest effektiva när det gäller att omvandla besökare till kunder eller klienter.

Genom att följa dessa principer kan företag maximera sina chanser att uppnå önskad konverteringsgrad.

Sammanfattning

Konverteringsoptimering är processen att göra det så enkelt som möjligt för webbplatsbesökare att utföra den önskade åtgärden. Oavsett om det handlar om att anmäla sig till ett nyhetsbrev, köpa en produkt eller något annat som sagts tidigare.

Målet med konverteringsoptimering är att öka andelen webbplatsbesökare som genomför den önskade åtgärden.

För att mäta hur framgångsrik din konverteringsoptimering är, kan du spåra två viktiga mätvärden:

Konverteringsfrekvens och värde per konvertering. Konverteringsfrekvensen (Konv.frekv.) visar hur ofta i genomsnitt som ett annonsklick eller en annonsinteraktion leder till en konvertering. Värdet per konvertering (Värde/konv.) anger ungefär hur mycket i genomsnitt som varje konvertering är värd. (data från ditt Google ads konto).

Det finns många olika tekniker som kan användas vid konverteringsoptimering. En vanlig teknik är att minska röran på sidorna. Det är ofta en hel del jox på din webbplats som inte har nödvändiga funktioner.

Du kan också använda ett mer övertygande språk, testa olika versioner av sidor (A/B-testning) och förbättra användbarheten.

Konverteringsoptimering bör vara en pågående process; du bör alltså aldrig sluta testa och optimera konverteringsgraden på din webbplats.

Faktum är att du till och med bör testa förändringar som verkar ha en negativ inverkan på konverteringen. För du vet aldrig vad som kan fungera förrän du prövar det.

Om du vill komma igång med konverteringsoptimering på din egen webbplats finns det några saker du kan göra:

  • Se till att du förstår dina mål och hur din nuvarande webbplatsdesign påverkar konverteringarna.
  • Använd en eller flera av de tekniker vi nämnt ovan för att börja öka din konverteringsgrad.
  • Testa alltid alla ändringar (A/B-testning) innan du implementerar dem live på din webbplats.

Vill du veta mer om konverteringsoptimering?

Om du vill ha mer information om hur du kan förbättra konverteringsgraden på din webbplats? Klicka dig gärna runt till fler av våra bloggartiklar på ämnet, eller kontakta oss direkt. Vi hjälper gärna till!

Är du redo för bättre konvertering på din webbplats?