Vad är teknisk SEO?

Vad är teknisk SEO? Om Google och andra sökmotorer har svårt att genomsöka och förstå innehållet på din webbplats, så kan sökmotorerna heller inte matcha ditt innehåll mot de sökningar som din målgrupp gör. Det innebär lägre ranking i sökmotorernas sökresultat, och mindre webbtrafik till dig.

vad är teknisk SEO: En spindel

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

Vad är teknisk SEO?

Teknisk SEO berör de tekniska aspekterna på din webbplats som inte alltid är direkt synliga för besökaren, men desto mer synliga för Google och andra sökmotorer som försöker förstå vad det handlar om. Idag går vi in mer på hur det fungerar, så att du kan vara svaret som målgruppen söker oftare!

Varför är teknisk SEO viktigt?

Du kan ha den bästa webbplatsen med det bästa innehållet. Men om din webbplats inte har rätt förutsättningar med viktiga aspekter inom teknisk SEO, som exempelvis möjligheter för genomsökning (s.k. spindling) och indexering, så minskar chanserna att den ska kunna ranka på ett bra sätt och komma högt upp i sökresultatet.

På den mest grundläggande nivån måste Google och andra sökmotorer kunna hitta, genomsöka, återge och indexera sidorna på din webbplats.

Även om Google indexerar (läser av) hela din webbplats och innehållet så är det ett antal punkter som du måste förhålla dig och förbättra. 

Om din webbplats ska vara optimerad för teknisk SEO måste den först och främst vara säker, mobilanpassad, ladda snabbt och vara fri från så kallat duplicerat innehåll.

Google måste förstå vilken sida som ska visas matchat mot en specifik sökfråga och finns det flera sidor på sajten med samma innehåll så blir detta momentet svårt för Google.

För att ranka högt i sökmotorer behöver din sajt inte vara perfekt ur ett tekniskt SEO-perspektiv. Om du underlättar för Google och andra sökmotorer att komma åt ditt innehåll och dessutom förstår det så är chanserna större att ranka högt.

Förbättra din tekniska SEO?

Teknisk SEO är inte bara genomsökning (spindling) och indexering. Det finns alltså fler parametrar som du måste ta hänsyn till för att din webbplats ska lyckas i sökresultatet. Förutom att din webbplats är säker, mobilanpassad och laddar snabbt behöver du även ta hänsyn till:

  • Sidstruktur och navigation
  • Konsekvent URL struktur
  • XML-webbplatskartor
  • Duplicerat innehåll

Nedan beskriver vi kortfattat punkterna.

Sidstruktur och navigation

Webbplatsens struktur är oftast det första steget när det gäller tekniska SEO-kampanjer. Anledningen är att en dålig webbplatsstruktur oftast försvårar för genomsökning och indexering av webbplatsens innehåll. Med en bra webbplatsstruktur behöver du inte oroa dig så mycket för att Google inte kommer kunna genomsöka och indexera webbplatsen.

Webbplatsens struktur påverkar även mycket annat som är viktigt för teknisk SEO såsom URL-strukturen, XML-webbplatskartor samt möjligheten att kunna blockera vissa sidor genom att använda robots.txt-filen. En bra webbplatsstruktur gör de flesta andra uppgifter kring teknisk SEO lättare.

Vad är då en bra webbplatsstruktur?

Förenklat innebär en webbplatsstruktur hur alla sidor är organiserade på webbplatsen. I allmänhet strävar vi efter en struktur som är ”platt” det vill säga att webbplatsens alla sidor bara är några få länkar från varandra.

En platt struktur gör det enklare för Google och andra sökmotorer att genomsöka och indexera alla sidorna på din webbplats.

Konsekvent URL-struktur

Dina webbadresser, det vill säga URL-strukturen, bör följa en logisk och konsekvent ordning. Detta hjälper både användare att sökmotorer att förstå ”var” de befinner sig på din webbplats.

Om du har många tjänster så kan det exempelvis vara bra att samla dem under just tjänster i URL-strukturen:

/tjanster/tjanst-1

/tjanster/tjanst-2

/tjanster/tjanst-3

Detta för att hjälpa sökmotorerna förstå att dessa sidor hör till kategorin ”Tjänster”.

XML-webbplatskartor

När Google genomsöker webbplatsen inleds sökningen med XML-webbplatskartor för att förstå webbplatsens uppbyggnad och vilka sidor och webbadresser som finns på webbplatsen. Google har nämnt att XML-platskartorna är den näst viktigaste källan för Google när det gäller att hitta webbadresser.

Duplicerat innehåll

Om du skriver unikt innehåll för varje sida på din webbplats behöver du inte oroa dig för duplicerat innehåll. Benämningen ”duplicerat innehåll” omfattar även kopierat material från andra sajter. Så om du undviker att kopiera utan skriver eget material behöver du därför inte oroa dig för det heller.

Det kan vara så att vissa sidor i stort sett har samma innehåll. Vanligtvis inträffar det på exempelvis e-handelssajter där man har en produkt i flera olika varianter såsom exempelvis färger.

I dessa fall kan man undvika duplicerat innehåll genom att tala om för Google att inte indexera vissa sidor (noindex) eller att tala om vilket innehåll som är originalinnehållet (canonical tags).

Teknisk SEO-genomgång

Om du undrar över hur din webbplats står sig gällande teknisk SEO och vad du behöver göra för att underlätta för Google att lyfta dina sidor i sökresultatet, är det bara att du hör av dig för en dialog.

Vi använder SemRush och Google Search Console för att genomsöka webbplatser gällande teknisk SEO och få fram vad som behöver åtgärdas. Kontakta oss i dag om du vill ha en teknisk SEO-genomgång.

Bra SEO ger dig mer och bättre webbtrafik.