Hjälp oss att välkomna Robin – vårt nya ansikte utåt!

Välkomna Robin! Han kommer att ägna all sin tid åt dialog, rådgivning och samarbete med dig som kund.

Välkomna Robin

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

Med din affärsnytta i fokus

Med sin bakgrund inom försäljning och produktionsledning vet han vad som krävs för att uppfylla dina förväntningar. Han kommer att se till att vi levererar en skräddarsydd hemsida eller digital lösning som kan ge dig fler affärer. 

Robin är den du kommer att ha kontakt med allra först. Hans uppgift är att ta reda på så mycket som möjligt om dig för att vi sedan ska kunna ta fram en lösning som svarar upp mot dina krav och målsättningar.

Fokus på din verksamhet och dina kunder

Med sin erfarenhet av att ha jobbat med kunder inom såväl privat sektor som organisationer och offentlig verksamhet, så vet Robin att förutsättningar och mål ser väldigt olika ut. Därför lägger han stor tonvikt vid den inledande fasen med kartläggning av dina behov, ambitioner och målsättningar.

För att kunna säkerställa att den slutgiltiga lösningen verkligen lyfter ditt erbjudande och skapar mervärde för såväl din verksamhet som för dina kunder, kommer Robin finnas till hands och stötta dig längs hela vägen.

Tätt samarbete med skräddarsydd lösning som mål

Robin har stor förståelse för att du som kund har unika behov och förutsättningar. Och att vår uppgift är att skapa den bästa digitala plattformen som är anpassad just för dig. För att han ska kunna ge dig så bra råd och vägledning som möjligt, kommer han först att göra en djupdykning i dina behov och förutsättningar:

”Jag har alltid som mål att skapa en win-win-situation. Med rätt rådgivning och stöttning kombinerat med tät dialog kan vi lyckas ta fram en hemsida, som inte bara skapar mervärde för vår kunds verksamhet, utan som även ger besökaren en positiv upplevelse, förklarar Robin.

Jag vill vara med och bidra till ett bra samarbete som är till nytta för alla parter. Det är otroligt givande när relationen med tiden växer sig allt starkare och starkare. Särskilt när det resulterar i verksamhets- och användaranpassade lösningar.

Det avgörande första mötet

Bland det roligaste med rollen som rådgivare och säljare tycker Robin är själva mötet med människor. För honom handlar det först om att lyssna in, skapa förtroende och trygghet – det är viktiga byggstenar som sedan ligger som grund för ett nära och långsiktigt samarbete.

”Det är en fantastisk känsla när vi kan erbjuda precis det som personen jag möter behöver. Den där första positiva magkänslan när det klickar direkt och kunden förstår värdet av det vi kan erbjuda, säger Robin. Ofta handlar det om att jag med hjälp av min lyhördhet lyckas inge förtroende hos kunden”.

Och eftersom den personliga relationen är avgörande för ett bra samarbete, är det första intrycket viktigt för Robin:

Hjälp oss att välkomna Robin!

Vill du ta ett snack med Robin?