Webbdesign som leder till resultat

Vad krävs av en webbdesign som leder till resultat? Idag ser vi närmare på webbdesignens olika delar, och dess betydelse i resan mot fler affärer.

Skriven av:

Author Image
Peter Malmberg
VD
Storybrand Certified Guide | SEO-Specialist

Publicerad:

UX och Webbdesign är en plan för att arrangera innehållet på ett sådant sätt att det bäst uppfyller ett visst syfte. Det handlar om att besökaren på din webbplats ska få en så positiv upplevelse som möjligt och snabbt få förtroende för dig och ditt företag.

Webbdesign handlar därför dels om det visuella uttrycket som attraherar och skapar rätt känsla och dels om att vägleda och guida besökaren mot målet med sitt besök.

Genom att kartlägga dina besökares behov, beteenden och drivkrafter och omsätta det i en webbdesign, som på ett enkelt sätt leder besökaren framåt mot sitt mål. Genom att besökaren når målet skapas en positiv användarupplevelse som leder till resultat.

Din webbplats – den viktigaste källan

Statistiken visar tydligt att de allra flesta oavsett om det gäller ”business 2 business” eller ”business 2 consumer”, går till företagets webbplats för att få mer information och skapa sig en uppfattning om företaget och dess verksamhet.

Av den anledningen är det viktigt att din webbplats ger en professionell och bra bild av företaget, verksamheten och kontaktpersonerna.

Webbdesignen är därför avgörande

När en person besöker din webbplats för första gången har du bara några sekunder på dig att skapa förtroende. Det är till och med så att personen direkt gör en bedömning av ditt företag beroende på hur webbplatsen ser ut och fungerar utan att ens kontakta dig. Du kan helt enkelt bli bortsållad för snabbt.

Beslut fattas generellt baserad på logiska fakta och genom känslor. Den magkänslan som ett första besök på din webbplats ger, är avgörande för om besökaren väljer att vara kvar, köper en produkt/tjänst eller inleder ett samarbete.

Med webbdesign kan vi skapa det intryck som besökaren förväntar sig av besöket på din webbplats som får besökaren att gå vidare och läsa mer. Det är det visuella utseendet som är mest avgörande för ett positivt första intryck av ditt företag.

Designens viktigaste funktion

Efter det första intrycket övergår webbdesignens roll till att fylla andra funktioner. Besökaren ska guidas och ledas framåt för att få svar på sina frågor, köpa produkten de var ute efter, få den hjälp de behöver eller komma i kontakt med dig.

Av den anledningen är designens viktigaste funktion vägledning och användarvänlighet. Med hjälp av en väl genomtänkt webbdesign kan du forma en användarvänlig webb med tydlig struktur och enkel navigering med element och innehåll som fyller förutbestämda syften.

Webbdesign som utgår från dina besökare

Kunskap om dina besökare och vad de är ute efter är a och o för en fungerande webbdesign som skall fylla sitt syfte. Du behöver ta reda på så mycket som möjligt om dina besökares behov.

Från det att behovet uppstår fram till den punkt där de gör sitt val av produkt, tjänst eller samarbetspartner. Den s.k. ”kundresan”.

Med kunskap om ”kundresan” och genom kundundersökningar, kan du skapa en webbdesign på din webbplats som leder besökaren genom all den information de behöver inför valet av dig som samarbetspartner.

Stärk ditt varumärke

Eftersom webbdesign är så avgörande för din besökares upplevelse, är webbdesignen också viktig för uppfattningen om ditt varumärke. En positiv upplevelse av din webbplats ger i en förlängning också en positiv bild av dig och din verksamhet.

Responsiv webbdesign – en självklarhet

85 % av Sveriges befolkning använder mobilen för att söka efter information eller köpa något. Och du vet säkert att en stor andel av dina besökare surfar in på din webbplats via mobilen. Att webbdesignen ska fungera oavsett enhet (mobil, desktop eller surfplatta) är därför en självklarhet.

Kan webbdesign skapa fler affärer?

Ja, när webbdesignen bidrar till en positiv upplevelse är det större chans att din besökare blir din kund. Men det är så klart inte bara utseendet som påverkar besökarens upplevelse.

Det är kombinationen av en massa faktorer som till exempel bakomliggande struktur, navigering, funktionalitet, innehåll och budskap. Allt paketeras och presenteras för dina besökare med hjälp av webbplatsens webbdesign.

Har du för få konverteringar på din hemsida?