Öka konverteringen på din webbplats med UX, UI och copy

Vill du göra många och meningsfulla affärer? Det kan du genom att guida din målgrupp – med UX, UI och copy på din webbplats!

konvertering med UX UI och Copy

Skriven av:

Author Image
Ulrika Winge
SEO-specialist
Hjälper ditt företag högre upp på Google

Publicerad:

Öka konverteringen på din webbplats med UX, UI och copy

Din webbplats består av så många olika komponenter att det kan vara överväldigande att försöka lista ut varför den inte säljer som den borde. Idag vill vi uppmana dig att lägga en extra tanke på design och budskap genom UX, UI och copy. Tre bitar som tillsammans blir ett kraftfullt verktyg för att ge dig fler affärer.

Vad är UX, UI och copy?

UX Design står för User Experience Design. Det är processen att skapa en produkt som ger användarna en intuitiv, engagerande och trevlig upplevelse.

UI Design står för User Interface Design. Den fokuserar på att utforma användargränssnitt som är visuellt tilltalande, lätta att använda och effektiva.

Copy är text, och copywriting innebär att man utformar övertygande budskap om produkter eller tjänster i syfte att öka konverteringen på webbplatser.

Lägg tid och kraft där den hör hemma

Utan förståelse för UX, UI och copy kan det kännas som att trampa vatten. Att ständigt vara på jakt efter odefinierade tekniska fel som kan förklara varför det inte går så bra som du önskat. Att missa UX, UI och copy är att missa det mäskliga i business. Och det är ju ändå människor du önskar göra affärer med – oavsett om du jobbar B2B eller B2C.

När du missar vikten av UX, UI och copy för konvertering (köp, kontaktförfrågan eller annan önskad åtgärd) finns stor risk att du spenderar tid och pengar på att åtgärda andra saker på din webb. Saker som faktiskt inte ens var probelmatiska.

Ibland kan det vara något så litet som en knapp eller ett ordval som är avgörande för konverteringar. Ibland kan hela flödesdesignen kännas fel. Men, alltför ofta fastnar företagsledare, VD:ar eller marknadschefer på tekniska detaljer som inte hade så stor relevans som de först trott…

UX, UI och copy hjälper till med ännu mer än utseende och förklaringar. Att justera knappar, bilder och innehåll leder också till fler tekniska fördelar som förbättrad SEO, högre kvalitetspoäng och bättre annonspositioner för samma budget.

Guida din målgrupp till ert gemensamma mål

UX-, UI och copy på din webbplats ska ta hänsyn till användarens behov, samtidigt som man överväger hur behoven kan matchas med företagets mål. Planen bör börja med att förstå vem målgruppen är och vad deras mål är när de besöker webbplatsen.

Detta kommer att bidra till att informera besökaren om hur man ska utforma dess resan, från den första upplevelsen till den konvertering (köp, offertförfrågan eller annan önskad åtgärd).

UX ska göra det lätt för din målgrupp att navigera på webbplatsen. Därför behöver du känna din målgrupp och kunna förstå vilka element som utgör ett användarvänligt gränssnitt just för dem. UI-designen bör fokusera på att skapa visuell attraktionskraft och användarvänlighet för användaren. Färger, typsnitt och andra visuella element ska väljas med omsorg för att skapa en visuellt tilltalande upplevelse för rätt personer.

Slutligen bör copyn fokusera på att kommunicera tydligt och övertygande med användaren i fokus, för att locka till konverteringar. Detta innebär att man måste förstå vilket budskap som ger bäst respons hos målgruppen och skapa en berättelse som tjänar både företagets och användarens mål.

UX, UI och copy: Få komplett kompetens genom din webbyrå

Webbyråer är ovärderliga när det gäller att dagligen hjälpa företag med UX, UI och copy. UX- och UI-designers arbetar tillsammans för att skapa en enhetlig webbupplevelse som är både intuitiv och visuellt tilltalande.

Detta inkluderar att skapa layouter, utveckla navigationssystem, utforma visuella element som knappar eller ikoner, optimera sidans laddningstider och testa användbarheten. Copywriters använder sin erfarenhet för att skapa övertygande budskap som tjänar både affärs- och användarmålen.

Webbyråer ger också värdefulla insikter om en webbplats framgång och ger företagen en tydlig bild av hur användarna interagerar med webbplatsen och var de kan ha problem. Detta hjälper dem att fokusera sina ansträngningar på att förbättra användarupplevelsen och öka konverteringarna.

Flera delar som jobbar tillsammans

Utan en lyckad design av användarupplevelsen kan din webbplats eller produkt vara svår att använda och navigera, vilket leder till minskat engagemang från kunder och potentiella kunder.

En dålig utformning av användargränssnittet kan ytterligare hämma kundernas förmåga att hitta den produkt eller tjänst som de behöver, vilket leder till ytterligare frustration och kundförluster.

Slutligen kan kunderna inte förstå värdet av din produkt eller tjänst utan effektiv copy, vilket leder till färre konverteringar. Alla tre delarna måste användas på ett effektivt sätt för att kunderna ska kunna engagera sig i din webbplats eller produkt på ett meningsfullt sätt.

Se resultat på kort och lång sikt

Att investera i UX, UI och copy sparar både tid och pengar – och kan ge rejäl avkastning både kort- och långsiktigt. En väl utformad användarupplevelse gör det lättare för kunderna att använda produkten eller tjänsten och hitta det de behöver snabbt, vilket minskar mängden kundtjänst som behövs för att hjälpa kunderna att navigera på webbplatsen eller använda produkten.

Detta leder till minskade driftskostnader eftersom kundtjänstmedarbetarna inte behöver ägna lika mycket tid åt att hjälpa kunderna.

UI-design hjälper också till att skapa ett estetiskt tilltalande gränssnitt som lockar fler kunder, medan välskrivna texter kan hjälpa till att förklara värdet av din produkt eller tjänst och uppmuntra till fler konverteringar.

Alla dessa element bidrar till att minska övriga marknadsföringskostnaderna genom att göra det enklare att nå rätt kunder med rätt budskap direkt. Att investera i UX, UI och copy hjälper företag att spara tid och pengar samtidigt som de ökar kundernas engagemang och konverteringar.

Med UX, UI och copy på plats har du en webbplats att vara stolt över

Att ha UX, UI och copy på plats är en mycket givande och motiverande upplevelse. Ett väldesignat användargränssnitt ger kunderna en trevlig upplevelse när de är på webbplatsen, vilket gör dem mer benägna att komma tillbaka och köpa produkter eller tjänster.

Designelementen väljs med omsorg för att skapa en estetiskt tilltalande miljö som uppmuntrar användarna att engagera sig med webbplatsen.

Copy hjälper också kunderna att förstå värdet av produkten eller tjänsten och uppmuntrar dem att vidta åtgärder. När kunderna lätt kan hitta det de behöver, förstår värdet av en produkt eller tjänst och motiveras att köpa är det en mycket givande upplevelse för både företagare och kunder.

UX, UI och copy kan hjälpa företag att skapa en positiv kundupplevelse som leder till fler konverteringar och långsiktig framgång. Något du kan vara riktigt stolt över!

Vill du veta mer om att maximera försäljning på din webbplats? Läs ”Höja konverteringsgraden på din webbplats: 10 tips” härnäst!

Vill du ha bättre konvertering på din webbplats?