Så kan du räkna ut konverteringsgraden

Idag går vi igenom hur du kan räkna ut konverteringsgraden, vad konverteringsgrad egentligen är för något, hur den används som mätvärde.

Räkna ut konverteringsgrad

Skriven av:

Author Image
Ulrika Winge
SEO-specialist
Hjälper ditt företag högre upp på Google

Publicerad:

Vad är konverteringsgrad?

Konverteringsgrad är en term som används inom marknadsföring och sälj för att mäta hur framgångsrik en konverteringsprocess är. I e-handelsföretag syftar konverteringsgraden oftast till den procentuella andelen kunder som genomför ett köp från webbplatsen eller appen.

För andra typer av konverteringar, t.ex. för leadsgenerering eller anmälningsformulär, är konverteringsgraden den procentuella andelen kunder som slutför en önskad åtgärd, t.ex. att fylla i ett formulär eller skapa ett konto.

När det gäller konverteringsoptimering kan det därför kännas som en hjälplös och hopplös situation att inte veta vilka mål du har eller vilken konverteringsgrad du siktar på. Utan någon insikt om vad som fungerar är det omöjligt att göra förändringar som verkligen gör skillnad.

Du kanske känner att du gör allting rätt. Men utan solida mätvärden kan du inte kan styrka det. Och, du kan alltså fortsätta missa många viktiga möjligheter.

Hur räknar man ut konverteringsgrad?

Att räkna ut konverteringsgrad är alltså viktigt för att mäta hur framgångsrik en konverteringsprocess på nätet är. Konverteringsgraden beräknas genom att ta det totala antalet genomförda köp eller önskade åtgärder dividerat med det totala antalet besökare på webbplatsen.

Börja mäta och börja se en tydlig riktning mot dina mål

Men, självklart används konverteringsgrad som ett mätvärde på fler saker än köp på e-handel. Nyhetsbrevsregistreringar, genererade leads eller användare som registrerar sig för din tjänst är alla konverteringshändelser som spåras och mäts.

Vad en bra konverteringsgrad är skiljer sig åt beroende på vad konverteringen är, men beräkningen är densamma. Om du till exempel har en högre konverteringsgrad för nyhetsbrevsregistreringar än för köp, betyder det inte nödvändigtvis att ditt nyhetsbrev är ”bättre” eller att dina köp är för få i förhållande till dina slutmål.

Det beror på hur flödena ser ut i ditt företags köpresa. Målen kan absolut vara olika på olika platser.

Dra nytta av tjänster för optimering av konverteringsgraden

Webbyråer erbjuder tjänster för konverteringsoptimering för att hjälpa företag att nå sina konverteringsmål. Konverteringsoptimering handlar om att förstå kundernas beteende, mäta och förbättra prestandan på din webbplats eller app. Dessutom, ge vägledning och råd om hur man kan förbättra konverteringsgraden.

Så, oroa dig inte om det känns svårt. En webbyrå kan hjälpa ditt företag att förstå dina kunder bättre med hjälp av analyser och datadrivna insikter så att de kan identifiera områden för optimering av konverteringen. Ofta ger det insikter som gör nytta på fler platser i företaget, eftersom det handlar om att känna din målgrupp.

Information som engagerar och motiverar

När det gäller konverteringsoptimering kan det vara ett stort problem att inte mäta mål och milstolpar. Både för resulaten i sig, men också för motivationen. Utan insikt i vad som fungerar är det omöjligt att göra förändringar som faktiskt gör skillnad. Du kan slösa tid och resurser på att fokusera på fel mätvärden eller aktiviteter, samtidigt som du missar möjligheter att förbättra konverteringsgraden.

Utan mätningar av konverteringsgraden är det svårt att veta hur väl du lyckas nå din målgrupp och omvandla dem till kunder. Därmed leder bristen på mätning alltför ofta till att företag missar värdefulla möjligheter. Så, se till att ha koll på de mätvärden som kan inspirera, engagera och motivera!

Identifiera tillväxtmöjligheter och få mer valuta för pengarna

Genom att förstå kundernas beteende och mäta konverteringsgrader kan ditt företag fokusera på aktiviteter som har störst inverkan på affärerna. Det som tar företaget framåt.

Detta innebär att de som har koll på sin konverteringsgrad inte slösar tid eller resurser på saker som inte fungerar i lika stor utsträckning. Något som ger dem mer tid och pengar för att fokusera på konverteringsaktiviteter som verkligen har effekt.

Dessutom kan spårning av konverteringsgrad hjälpa ditt företag att identifiera möjligheter till konverteringsoptimering som du kanske inte har tänkt på tidigare.

Ta kontroll över ditt företags resa online

Det är otroligt givande att ha kontroll över sitt företags resa på nätet. Att vidta åtgärder för att se till att konverteringsoptimering finns på plats kan alltså vara en game-changer för alla företag. Det ger dessutom värdefulla insikter om kundernas beteende. Om vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Så att du får möjligheter att göra förändringar som kommer att påverka konverteringsgraden positivt. Alltså fler affärer, kunder och stammisar till dig. Att veta att du har kontroll över din konverteringsoptimering och att du vidtar rätt åtgärder känns dessutom otroligt motiverande. Det är bara att börja!

Vill du veta mer om konverteringsoptimering? Läs ”Öka konverteringen på din webbplats med UX, UI och copy” härnäst!

Vill du ha bättre konvertering på din webbplats?