Vad är UX-design?

Vad är UX-design? Dess roll sträcker sig bortom det visuella, och det är avgörande för att skapa en webbplats som ger riktiga resultat.

vad är ux-design: Webbutvecklare på WordPress-webbyråns kontor i Karlstad

Skriven av:

Author Image
Ulrika Winge
SEO-specialist
Hjälper ditt företag högre upp på Google

Publicerad:

Vad är UX-design?

Har du någon gång landat på en hemsida eller e-handel och sökt något specifikt, men inte omedelbart hittat det? Sannolikt öppnade du en ny flik direkt och övergav den första.

Det är så vi beter oss online. Det är väldigt lätt att bli hemmablind på sin egen hemsida, och inte se att svårigheter att konvertera användare beror på just detta. Så vad har frågan “vad är UX-design” med det här att göra?

Välutformad webbdesign, särskilt inom UX-design, inte bara är estetiskt tilltalande utan också en kritisk faktor för att öka försäljningen.

Från att optimera konverteringsvägar till att bygga varumärkeslojalitet – designens roll sträcker sig långt bortom det visuella, och det är avgörande för att skapa en digital närvaro som driver resultat!

För att förstå hur webbdesign kan öka försäljningen måste vi dyka in i vad UX-design egentligen är. UX, eller användarupplevelse, fokuserar på att skapa en bra upplevelse för besökare på din webbplats.

Den strävar efter att göra användningen av produkter och tjänster så smidigt, trevligt och intuitivt som möjligt.

Webbdesign: Estetik eller funktion?

En vacker webbplats är attraktiv, men om den saknar funktion och användarvänlighet känner sig besökarna vilseledda och frustrerade när de inte hittar det de söker. Albin, vår webbutvecklare och UX/UI-designer, berättar:

”Bara för att man själv tycker att saker och ting ser självklart ut så behöver det inte vara det. Det ska vara så enkelt som möjligt för användarna att hitta. Man ska inte knövla till saker och ting bara för att det blir snyggare, utan allting måste ha ett syfte. Snyggt är inget egenvärde.”

Läs mer om Albins tips för att skapa UX-design som säljer i den här intervjuartikeln!

Möt UX-designens tre dimensioner

För att bryta ned det ytterligare måste vi omfamna UX-design i bredare termer. Tre dimensioner är centrala: funktionell design, estetisk design och upplevelsebaserad design.

Dessa tre utgör grunden för att inte bara attrahera besökare utan också skapa en övergripande positiv upplevelse. Något som inte bara ökar sannolikheten för ett köp, men också för återkommande köp.

  • Funktionell design: Säkerställer att webbplatsen fungerar sömlöst och möter användarnas behov.
  • Estetisk design: Skapar det visuella intrycket och det första intrycket av webbplatsen.
  • Upplevelsebaserad design: Bygger en övergripande känsla och engagemang genom hela användarinteraktionen.

Vår VD, Peter, belyser vikten av dessa dimensioner:

”Tänk på det som skillnaden mellan att bara använda en produkt, tjänst eller webbplats och att verkligen ha en tillfredsställande upplevelse av den. Det är här UX-designens tre dimensioner kommer in.”

Få en djupare förståelse av dessa dimensioner i vår artikel ”UX designens tre dimensioner: Funktionell, estetisk och upplevelsebaserad design”.

Webbdesignens roll i försäljning

Att förstå det bredare perspektivet av webbdesign och UX-design leder oss till användarvänlighetens avgörande roll.

Användarvänlighet är inte bara en trevlig bonus; det är en nödvändighet för att öka konverteringar och därmed öka försäljningen.

UX-design faller bland annat inom ramen för konverteringsoptimering, där små eller stora justeringar på din webbplats kan leda till ökad försäljning.

Webbdesign spelar alltså en kritisk roll i att öka försäljningen genom att:

Förbättra användarupplevelsen (UX-design): En välutformad webbdesign, med fokus på användarvänlighet och en tillfredsställande användarupplevelse, skapar en miljö där besökare enkelt kan navigera och hitta det de söker.

Genom att minska friktionen och öka tillgängligheten ökar chansen för konverteringar.

Optimera konverteringsvägar: Genom att strategiskt utforma konverteringsvägarna på webbplatsen kan webbdesignen styra besökare genom köpprocessen på ett intuitivt sätt.

Det inkluderar tydliga Call-to-Action (CTA)-knappar, överskådliga formulär och en logisk struktur som guidar besökaren mot att handla (i dubbel bemärkelse) på din webbplats.

Bygga förtroende och varumärkeslojalitet: En professionell och välgjord webbdesign skapar förtroende hos besökarna. Genom att ge ett positivt intryck ökar chansen att besökaren blir en återkommande kund.

Det handlar om att skapa en varaktig relation genom en webbplats som inte bara är funktionell utan också är anpassad till målgruppen, och skapar en varumärkesidentitet att känna igen och vara trygg i.

Det finns inte tålamod för dålig design online

Att ignorera vikten av UX-design och användarvänlighet kan leda till hög avvisningsfrekvens och förlorade affärsmöjligheter. Besökare kommer och går utan att omvandlas till kunder, och förtroendet för ditt varumärke kan minska.

Tålamodet vi har online är inte lika starkt som de vi har ute i verkliga världen. Att öppna en ny flik i sin webbläsare vid minsta motstånd är en nästintill automatisk reaktion för de flesta av oss när vi är på jakt efter något specifikt.

Läs gärna mer om just detta i artikeln som beskriver skillnaden mellan webbdesign och webbdekoration med exempel från den fysiska världen här.

UX-design för ökad konvertering och nöjda kunder

Genom att investera i en stark UX-design och genuin användarvänlighet skapar du en webbplats där besökare trivs och konverterar till nöjda kunder.

Är du redo att ta din webbdesign till nästa nivå och maximera försäljningen?

Kontakta oss för att diskutera hur vi på WordPress-webbyrån Decision By Heart kan hjälpa dig implementera en effektiv UX-design och skapa en webbplats som inte bara imponerar utan också genererar resultat.

Är din hemsida designad för konvertering?